458 inzendingen voor "Idee zkt Stad"

Het Halse schepencollege heeft uit 458 inzendingen voor "Idee zkt Stad" 8 ideeën weerhouden. Die worden begin september bekend gemaakt.

“We willen deze legislatuur echt inzetten om de kloof tussen de lokale politiek en onze inwoners te verkleinen. Inspraak is daarbij essentieel. In april lanceerden we ons gloednieuw project “Idee zkt Stad”. Met dit project wilden we onze inwoners de kans geven om input te geven voor het nieuwe beleidsplan. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 4 ideeën effectief in het beleidsplan worden opgenomen. Geen loze woorden rond inspraak, dus, maar ook echt daden”, zegt als schepen van communicatie en participatie Diewertje Poté.

“We bouwden ons project op rond vier grote doelstellingen: een (be)leefbaar Halle, Halle met een hart voor jou, Halle vol natuurschoon en een stad in dialoog. Maar ook andere ideeën waren natuurlijk meer dan welkom. Tot 30 juni kon iedereen ideeën indienen. En dat was een groot succes: we ontvingen maar liefst 458 inzendingen! “

Het schepencollege koos uit alle inzendingen 8 ideeën. Deze ideeën worden in juli en augustus aan de Hallenaren voorgelegd via een poll, waarbij iedereen kan stemmen op het idee dat hij/zij het best vindt.

“Het was echt niet gemakkelijk om een keuze te maken, want er zijn veel leuke ideeën ingediend. Begin september maken we de winnaars bekend en verklappen we wanneer welk idee effectief zal omgezet worden in daden”, aldus Poté.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?