42 corona-inbreuken tijdens kerstvakantie: voor velen niet eerste keer

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten tijdens de kerstvakantie.

Weekoverzicht: maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 25 december 2020

Op maandag 21 december 2020 werd in Ternat een persoon geverbaliseerd wegens het niet-dragen van een mondmasker. Eveneens werd deze persoon geverbaliseerd voor beschadigingen aan onroerende goederen, dit n.a.v. een tussenkomst in een warenhuis waar betrokkene weerspannig gedrag vertoonde.

Op woensdag 23 december 2020 werden op de Kleinendries in Affligem 6 minderjarige personen aangetroffen onder de spoorwegbrug. waar ze alcoholische dranken nuttigden. Tijdens de controle werd ook een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. Er werd proces-verbaal opgesteld omwille van het samenscholingsverbod en het bezit van verdovende middelen. Onder de 6 jongeren werden 4 personen reeds eerder geverbaliseerd voor het niet-naleven van de COVID-maatregelen.
In Ternat werden 6 personen geverbaliseerd omwille van het samenscholingsverbod, het niet-dragen van een mondmasker en het niet-respecteren van de social distancing. Er werd eveneens een proces-verbaal inzake belaging opgesteld. Onder hen werd 1 persoon reeds eerder geverbaliseerd wegens het niet-naleven van de Covid-maatregelen.

Op vrijdag 25 december 2020 werd in Roosdaal 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Er werd eveneens proces-verbaal opgesteld inzake alcoholopname in het verkeer en  inzake verval recht tot sturen.

Weekendoverzicht: zaterdag 26 december 2020 tot en met zondag 27 december 2020

Op zaterdag 26 december 2020 werden in Roosdaal 2 personen geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Er werd eveneens een proces-verbaal opgesteld n.a.v. een positieve ademanalyse. Beiden zijn gekend voor eerder COVID-overtredingen.

Tijdens een verkeerscontrole op zondag 27 december 2020 werden in Ternat 5 personen geverbaliseerd wegens het niet respecteren van de avondklok.

Weekoverzicht: maandag 28 december 2020 tot en met vrijdag 01 januari 2021

Op maandag 28 december 2020 werden in Roosdaal tijdens een verkeerscontrole 2 personen geverbaliseerd wegens het niet respecteren van de avondklok. In Ternat werden eveneens tijdens een verkeerscontrole 2 personen geverbaliseerd wegens het niet-naleven van de avondklok. Beiden personen zijn reeds gekend voor eerdere COVID-overtredingen.

Op donderdag 31 december 2020 werd in Ternat 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Deze persoon was reeds gekend voor een andere COVID-inbreuk. Het was een zeer rustige oudejaarsnacht. De politiepatrouilles konden vaststellen hoe vele burgers gehoor gaven aan de nationale oproep om 2020 uit te wuiven om 20u20 en deden dit met respect voor de afstandsregels samen met hun buren.

Op vrijdag 1 januari 2021 werden in Roosdaal 2 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Eveneens werden in Liedekerke 2 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de avondklok. Onder hen 1 persoon die reeds gekend was voor eerdere COVID-overtredingen. Tijdens een verkeersactie in Ternat werden 6 personen geverbaliseerd voor het maken van een niet-essentiële verplaatsing. 2 personen waren reeds voor verschillende feiten inzake volksgezondheid gekend.

Weekendoverzicht: zaterdag 02 januari 2021 tot en met zondag 03 januari 2021

Op zaterdag 2 januari 2021 werden in Liedekerke 4 personen geverbaliseerd omwille van het niet naleven van het samenscholingsverbod. 2 personen werden van hun vrijheid beroofd aangezien deze nog een openstaande seining hadden.

In Roosdaal werd 1 persoon geverbaliseerd omwille van het niet-dragen van een mondmasker nadat deze weigerde om een mondmasker te dragen bij het betreden van een handelszaak. Deze persoon was reeds gekend voor eerdere COVID-overtredingen.

Op zondag 3 januari 2021 werd in Liedekerke 1 persoon geverbaliseerd omwille van het niet- naleven van de avondklok.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?