30 jaar Verenigde Handelaars Herne

De Verenigde Handelaars Herne hebben iets te vieren want hun samenwerkingsverband bestaat 30 jaar. Drie decennia na de oprichting is de groepering springlevend.

 65 middenstanders besloten in 1988 een verbond op te richten. Twee jaar later telden ze al 75 leden. De handelaars slaagden er toen enkele jaren in om een auto als hoofdprijs van de eindejaarstombola te verloten. Ze hingen in Herne ook voor het eerst eindejaarsverlichting  op. Er verscheen toen ook het krantje ‘Echo’ en er werden zelfs bals gehouden. De neringdoeners gaven ook de impuls aan een levende kerststal, in samenwerking met het gemeentebestuur. Na de avondmarkt kwam er de Achterweisjoerskermis en het beerfest.

 De handelaars vierden het 30-jarige bestaan met een receptie en een diner in zaal De Eglantier. De openingsspeech zou uitgesproken worden door de eerste voorzitter Willy De Coster maar de man moest thuis blijven in Middelkerke om gezondheidsredenen.

Volgens burgemeester Kris Poelaert is het bestaan van een handelaarsvereniging nogal uniek in de streek. “En wat ook enig is is dat de Vereniging blijft groeien. De handelaars zijn zeker een meerwaarde voor de gemeente door de verschillende initiatieven die ze nemen. Jullie zorgen voor levendigheid en dynamiek in onze gemeente. Samen moeten we denken en doen om onze dorpskern beter te maken en om ons mannetje te staan in een wereld waar internet een grote plaats opeist."

Voorzitter Franky Timmermans weet dat de detailhandel het in Vlaanderen moeilijk krijgt en dat geldt ook voor handelsverenigingen. “Maar dat is niet zo in Herne. Buiten de gemeente horen we dagelijks dat er in Herne tenminste nog iets gebeurt. Onze handelaarsvereniging bestaat 30 jaar en is vandaag heel actief met de organisatie van verschilende activiteiten en thema-avonden. Er is een goede samenwerking met het gemeentebestuur. Het aantal leden groeit en er is een zeer goede sfeer in het bestuur dat werd versterkt met jonge leden die ons al ferm hielpen bij het beerfest.”

Er was een attentie voor Lutgard die al 15 jaar bestuurslid is en voorzitter Franky Timmermans kreeg een mand streekproducten van het gemeentebestuur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?