3,2 miljoen euro voor vernieuwing van de Spiegellaan

Het college van burgemeester en schepenen keurde de gunning van het riolerings- en wegenisproject Spiegellaan goed. De werken situeren zich vanaf de August De Boeckstraat tot en met het Sofie Motpleintje. Het totale investeringsbedrag is 3,2 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro voor de gemeente Merchtem en 1,9 miljoen euro voor Fluvius, de rioolbeheerder.

De volledige wegenis en riolering worden vernieuwd

Tijdens verschillende infomomenten werden alle aangelanden geïnformeerd over de impact van deze werken. De wegenis is opgebouwd in een rijweg in asfalt, een parkeerstrook langs één zijde van de straat en langs beide zijden van de straat een voetpad en een fietspad in rode asfalt. De riolering wordt voorzien van een gescheiden stelsel, waardoor het propere regenwater niet wordt gemengd met het vuile afvalwater van de woningen.

Voorbereidende werken vanaf eind november

Voorafgaand aan de rioleringswerken starten de nutsbedrijven in november met de voorbereidende werken. Eerst worden er op verschillende plaatsen proefsleuven gegraven om bij de effectieve aanleg niet voor verrassingen komen te staan (bv. leidingen die in de weg liggen). Ook worden, waar nodig, de leidingen vernieuwd door de verschillende nutsmaatschappijen. Zij starten normaliter eind november 2021. 

Start rioleringswerken

De start van de rioleringswerken met aansluitend de wegeniswerken is voorzien voor eind maart 2022 en duren in theorie 200 werkdagen. Hierin zitten geen weekends, verlofperiodes en weerverletdagen. De werken worden gefaseerd uitgevoerd, te starten met het graven van een buffer in de weiden tegenover Lombardenveld en met het aansluiten van het regenwater op de gracht. Hierna zijn er in de Spiegellaan tot en met het Sofie Mot-pleintje nog een viertal fasen, te starten vanaf de August De Boeckstraat. De bereikbaarheid van de woningen wordt hierdoor zo lang mogelijk gegarandeerd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?