250.000 euro voor meer bos en groen in Vlaamse rand

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, had de Vlaamse regering eerder deze maand projectsubsidies toegekend aan de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Herne in het kader van het beleid open ruimte in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Het ging om drie projecten die gericht waren op de realisatie van meer en beter toegankelijk groen in de Vlaamse rand. De minister voegt daar nu vier natuurprojecten in de gemeenten Lennik, Sint-Genesius-Rode, Ternat en Zaventem aan toe, voor een totaal van 250.000 euro.

- Lennik: Groen in hartje Lennik

De gemeente Lennik wenst twee actueel ontoegankelijk bospercelen aan te kopen in de nabijheid van de verstedelijkte kernen tussen Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik. In een volgende projectfase worden de percelen ingericht als speelbos. De gemeente krijgt hiervoor een subsidie van 25.000 euro.

- Sint-Genesius-Rode: perceel Simonnelaan, Zoniënwoudlaan

In samenwerking met HORIZON+ & Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei wil de gemeente Sint-Genesius-Rode een vergeten plek omvormen tot wilde speelnatuur. Ze wenst daarvoor een actueel ontoegankelijk bosperceel aan te kopen tussen de kern van Sint-Genesius-Rode en het Zoniënwoud met het oog op de natuurdoelen (refuge fauna en flora), de aansluiting van het recreatief fiets- en wandel netwerk en de creatie van wilde speelnatuur. De subsidie bedraagt 48.500 euro.
 
- Ternat: Semps Bosgehucht

Het projectvoorstel bestaat uit de aankoop en de inrichting van twee percelen aan de periferie van het kasteelpark Kruikenburg, in het dichtbebouwde centrum van Ternat, voor lokale bosuitbreiding. Aan de westelijke zijde van het kasteelpark wordt nieuw bos aangeplant. Het kasteelpark vormt een belangrijke stapsteen tussen het centrum, CC De Ploter en het sport- en jeugdcentrum. Door de aanleg van een nieuw stukje wandelpad en een brug over de Kasteelbeek worden deze schakels aaneengebonden. De minister subsidieert met 52.000 euro.

- Zaventem: Kersenberg

De gemeente Zaventem wil, in samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters, in de komende drie jaar het project 'Kersenberg' realiseren. Het projectvoorstel Kersenberg bestaat uit de aankoop en inrichting van gronden vlakbij de dorpskern van deelgemeente Nossegem voor de realisatie van 1,3 hectare extensief beheerde belevingsnatuur. De inrichting omvat onder meer een speelbos, een hondenzone, bloemenweides, wandelpaden en picknickbanken. Joke Schauvliege investeert hierin 123.800 euro.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?