25 jaar vzw Kardinaal Cardijn en uitreiking 11de Cardijnprijs

2022 is een bijzonder jaar want vzw Kardinaal Cardijn bestaat dit jaar 25 jaar.

Guy Tordeur:” Het is inderdaad al 25 jaar  geleden dat de vzw Kardinaal Cardijn, dankzij het initiatief van een aantal mensen uit Halle en omstreken, velen van hen ook oud-kajotsters en kajotters,  die vonden dat het gedachtegoed van Cardijn voor de toekomst moest worden bewaard, omdat het bovendien ook voor onze tijd nog heel wat inspiratie biedt voor al diegenen die zich willen inzetten voor een meer sociale rechtvaardigheid,  voor het respect en voor de waardigheid van elke mens zonder onderscheid.”

Nu 25 jaar geleden ontwierp kunstenaar en beeldhouwer Luc Van Ruysevelt het standbeeld dat sindsdien prijkt rechts van de Sint Martinus Basiliek.

(Foto boven: Inhuldiging 7 mei 1997)

Een andere kunstenaar uit onze streek, Maurits Nevens, zorgde dan voor een zichtbare en blijvende aanwezigheid met een prachtig glasraam van Cardijn in de basiliek.

Guy Tordeur:” In deze 25 jaar hebben we ook al 10 keer de Kardinaal Cardijnprijs kunnen uitreiken. Dit jaar is het de 11de keer dat wij de prijs mogen uitreiken aan drie verenigingen/organisaties/projecten die in de geest van Cardijn werken en op sociaal gebied verdienstelijk werk leveren, hetzij met kinderen, jongeren of volwassenen.

Dit jaar ontvingen we niet minder dan 21 inzendingen. Wij zijn daar zeer blij mee.”

Eerste prijs was voor De Schooltas

Uitgangspunt van de Schooltas in Zele is initiatieven op te zetten die leiden tot betere schoolresultaten van jongeren uit de gemeente om zo op termijn de uitstroom zonder diploma en de werkloosheidscijfers naar beneden te halen. Om de doelstellingen te kunnen realiseren werken ze met tal van andere organisaties en bedrijven uit de regio. Via het kansenplatform zijn ze voor de gemeente Zele een belangrijk partner in het bereiken en ondersteunen van kansengroepen.

Tweede prijs voor Congkreet

De geldprijs zal besteed worden aan de aankoop en de installatie van waterreservoirs aan de twee nieuwe klaslokalen in Idiofa (Congo). Meisjes en vrouwen stappen kilometers met kruiken en kommen water. CongKreet! bezorgt de middelen door acties van jonge mensen van bij ons. Er is een officiële scholenband tussen de school KSOT Sint-Angela-Ternat en de school Lakulanza in Idiofa.

Derde prijs voor Klimakkers

Klimakkers vzw is opgericht door jongeren in Halle en met de organisatie willen we een positieve bijdrage leveren aan onze gemeenschap. In multidisciplinaire teams werken we aan duurzame projecten. Tijdens de uitvoering werken ze nauw samen met het werkveld en beleid. Op heden hebben ze vier lopende projecten. Met de organisatie hebben ze als doel nog meer projecten en jongeren te betrekken in en rondom de organisatie. Tot op vandaag participeren 15 actieve en 50 betrokken vrijwilligers.

Archief

Kandidaten gezocht voor de tweejaarlijkse Cardijnprijs

(Foto's: Eerste twee foto’s: JM Demol / Laatste twee foto's: ingezonden)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?