Kandidaten gezocht voor de tweejaarlijkse Cardijnprijs

De vzw Kardinaal Cardijn doet een oproep aan kandidaten voor de tweejaarlijkse Cardijnprijs. De prijs beloont projecten en organisaties die een opmerkelijke prestatie leveren in de geest van Cardijn.

De bedoeling van de vzw Kardinaal Cardijn is om het werk en het gedachtengoed van Jozef Cardijn op permanente wijze in het daglicht te stellen. Een van de opdrachten van de vzw is het toekennen van de tweejaarlijkse Cardijnprijs aan een persoon of een vereniging die een opmerkelijke prestatie leverde naar de geest van Cardijn. Het gaat om projecten zowel op regionaal, landelijk als mondiaal vlak.

De voorbije jaren werden reeds 31 projecten bekroond. De laatste keer, in 2019, waren dit de projecten "domestic workers" (verdediging van de huisarbeidsters in India, gestart door zuster Jeanne Devos), "Habbekrats" (een jeugdorganisatie voor jongeren op zoek naar warmte, vriendschap en hulp) en "ze zijn zo" (hulp voor jongeren met een mentale beperking en hun ouders). [Archief: vzw Kardinaal Cardijn maakt 3 goede doelen gelukkig en Vzw Cardijn reikt prijzen uit aan vier goede doelen]

Prijzen

De winnende projecten ontvangen een geldsom.

  • 1ste prijs : 1.500 euro
  • 2de prijs : 1.000 euro
  • 3de prijs: 750 euro

De middelen komen van vrijwillige bijdragen van leden en van sponsors van de vzw.

Criteria

Verenigingen en organisaties kunnen een project indienen. Om in aanmerking te komen voor de prijs dienen zij te beantwoorden aan één van de volgende criteria:

  • het bevorderen van de ontplooiing van de jeugd;
  • de bestrijding van de kansarmoede;
  • de verbetering van de werkgelegenheid en nieuwe kansen scheppen voor mensen die hun werk verloren;
  • het leveren van bijdragen op eender welk sociaal vlak, waardoor achtergestelde groepen uitzicht krijgen op betere levensomstandigheden.

Kandidaturen

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen door een bondige voorstelling van hun vereniging/organisatie. Zij geven een korte beschrijving van het project en vermelden waaraan de geldprijs zal worden besteed (één bladzijde volstaat reeds).

Kandidaturen kunnen bezorgd worden aan voorzitter, Guy Tordeur,

via mail: guy.tordeur@skynet.be,

via brief naar vzw Kardinaal Cardijn (Guy Tordeur), Vanden Eeckhoudtstraat 11, 1500 Halle.

Meer info via Guy Tordeur: 0475-60.27.86.

Projecten moeten worden ingediend ten laatste op 30 april. De prijsuitreiking is voorzien op 26 mei 2022.

Facebook

Meer info over de vzw Kardinaal Cardijn via :  VZW Kardinaal Cardijn | Facebook

(Foto: Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?