2 op 10 Vlaams-Brabantse KMO’s vechten om het hoofd boven water te houden

Van de Vlaams-Brabantse KMO’s en zelfstandigen die vóór corona nog in goede gezondheid verkeerden, beschikken 2 op 10 (18,2%) over onvoldoende eigen reserves om deze crisis te overleven. Zelfs met de Vlaamse en federale steunmaatregelen als de hinder- en compensatiepremie en de tijdelijke werkloosheid en het bankenplan. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon in opdracht van UNIZO

Het gaat om 27.508 ondernemingen. Daarnaast blijkt 24,2% (of 36.427 ondernemingen) maar over matige reserves te beschikken, waarmee ze ternauwernood kunnen overleven. Verontrustende cijfers waarbij niet eens de KMO’s zijn meegerekend die vóór de coronamaatregelen al in slechte papieren zaten.

“Corona betekent voor heel wat Vlaams-Brabantse KMO’s en zelfstandigen nu al maanden van terugvallende cijfers en onzekerheid. Ondanks alle steunmaatregelen blijft het voor velen knokken om te overleven, ook voor de KMO’s die voor de coronacrisis financieel gezond waren. Kleine en middelgrote ondernemingen worden harder getroffen omdat ze vaak een kleinere buffer hebben en minder beroep kunnen doen op externe financiering. We moeten hier bijzonder alert voor blijven, anders dreigt een economisch bloedbad in onze provincie”, waarschuwt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Extra financiële steun maakt fundamenteel verschil

Uit berekeningen van Graydon blijkt dat extra financiële steun een fundamenteel verschil maakt voor de overlevingskansen van ondernemingen. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel verwelkomt daarom de extra relancemaatregelen, zoals de nieuwe ondersteuningspremie tot maximum 15.000 euro voor ondernemers die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Positief is dat deze steun afhankelijk is van de omzet van de onderneming. Voor het eerst stapt de Vlaamse Regering dus af van forfaitaire premies. Die hebben hun nut bewezen, maar het is goed dat de ondersteuning in deze fase rekening houdt met de omvang van de onderneming om zo gerichter en fijnmaziger te kunnen werken. Ook diverse steden en gemeenten in Vlaams-Brabant namen initiatieven om hun lokale ondernemers te ondersteunen en meer ademruimte te geven. Denk maar aan het uitstel of de schrapping van bepaalde lokale belastingen, de extra ondersteuning aan lokale ondernemersverenigingen, … Dit kan alvast een inspiratiebron zijn voor andere. UNIZO nodigt de Vlaams-Brabantse beleidsmakers dan ook uit tot verder constructief overleg over de te nemen maatregelen om zoveel mogelijk zelfstandigen en KMO’s in onze provincie te redden. De beste ondersteuning is verder werken aan een ondernemersvriendelijk klimaat zodat welvaart en meerwaarde gecreëerd kan worden.

“UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel roept op om behoedzaam om te springen met eventuele strengere (nationale, provinciale, lokale) coronamaatregelen”, aldus Elke Tielemans. "Streng genoeg om een tweede lockdown te vermijden maar voorzichtig genoeg om de al zwaar getroffen ondernemers voldoende zuurstof te geven."

Ondernemers aanmoedigen hun business kritisch te bekijken

Naast financiële steun, is het ook nodig om ondernemers aan te moedigen hun business-strategie onder handen te nemen. Corona zal helaas nog even onder ons blijven en dan komt het erop aan hier creatief mee om te springen, om toch verder te kunnen bouwen aan je ondernemersverhaal. UNIZO reikt ondernemers hierbij de hand via advies- en begeleidingstrajecten op maat. Individueel of in beperkte groep. Online of fysiek. Een frisse kijk van buitenaf is altijd interessant voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden en een beter inzicht in je cijfers, aandachtspunten en opportuniteiten.

Oproep aan de consument om te ‘winkelhieren’

Tot slot blijft UNIZO ook een beroep doen op de goodwill van de consument. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat e-commerce blijft boomen. Het verkoopvolume steeg in juni maar liefst met 52,6 procent in vergelijking met juni vorig jaar. Op zich geen probleem, maar omdat de online aankopen veelal uit het buitenland komen betekent dit jammer genoeg wel dat veel van de toegevoegde waarde en dus tewerkstelling en koopkracht naar het buitenland verdwijnt. E-commerce blijft dus een uitdaging voor de Belgische economie, zowel voor de consument als de winkelhier.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?