150 jaar koorzang in Oetingen

Op zondag 25 november 2018 viert het koor van Oetingen het 150 jarig bestaan van de Zangmaatschappij de Sint-Ursmaruszonen. Het huidige Otinga-koor zet die zangtraditie al jaren verder.

De dag begint met een feestelijke eucharistieviering om 9 uur die meerstemmig verzorgd wordt. Het koor, dat elke week repeteert, brengt al jaren gepaste liturgische gezangen tijdens de eucharistievieringen. 'Hun zingen raakt mensen en brengt vreugde, licht en troost onder de aanwezigen’, zegt koorleider Roger Poelaert. Hij en voorzitter Wim Berghmans kunnen rekenen op enthousiaste koorzangers die elke repetitie, elke zondag en elke feestdag present zijn.

Malvina Snoeck, lid van de parochieploeg, bewerkte een gedenksteen die op het einde van de viering wordt onthuld. Na wat dankwoorden is er een uitgebreide receptie in de kerk waar alle aanwezigen op uitgenodigd zijn. Daarna volgt een feestmaal voor koorleden en genodigden in de zaal Elckerlyk in Oetingen.

 Petje af voor iedereen die zijn schouder blijft zetten onder de koorzang. Op zondag 28 oktober 2018 kreeg Roger Poelaert nog de tweejaarlijkse cultuurparel voor onder andere zijn inzet in het Otinga-koor


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?