10kg gratis strooizout voor elk Opwijks gezin

Ook dit jaar stelt de gemeente een zak strooizout van 10 kg gratis ter beschikking voor elk Opwijks gezin. De afhaalprocedure is wel gewijzigd want er is enkel en alleen nog zoutbedeling in De Loods langs de Doortstraat.

In het eerstvolgende gemeentelijk informatieblad 'Opwijk Info' vinden de inwoners een afhaalbon. De bon is enkel geldig voor particulieren met een hoofdverblijfplaats in Opwijk

In ruil voor een volledig ingevulde bon kan een zak strooizout afgehaald worden in de gemeentelijke loods op volgende dagen:

zaterdag 2 december 2017 tussen 9 en 12 uur / dinsdag 5 december 2017 tussen 18 en 20 uur / zaterdag 9 december 2017 tussen 9 en 12 uur

Algemene richtlijnen

Het is toegestaan om, mits afgifte van een originele bon, een zak strooizout mee te nemen voor de minder mobiele buur of familie.

Bij wintertoestanden gelden volgens het politiereglement een aantal verplichtingen. Zo is bij gladheid of sneeuwval de eigenaar/bewoner, de bewoner van de benedenverdieping in geval van appartement of de eigenaar van ieder gebouw of stuk grond verplicht om:
 - sneeuw en ijs te ruimen van voetpaden die grenzen aan zijn gebouw of het perceel grond dat hij bewoont, gebruikt of waarvan hij eigenaar is, en deze te bestrooien met strooizout of zand.

- sneeuw en ijs te verzamelen op de uiterste rand van het voetpad zodat er voor voetgangers voldoende ruimte overblijft en er voldoende openingen zijn voor het afvloeien van dooiwater. De brandkranen en riooldeksels moeten vrij blijven. Bij een te smal voetpad kan/mag men de sneeuw op de weg scheppen, zo dicht mogelijk bij de boordsteen en niet in de riolering.

Het gemeentebestuur staat in voor het sneeuw- en ijsvrij houden van de gemeentelijke wegen en fietspaden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?