100.000€ aan steunmaatregelen voor kwetsbare doelgroepen in Pajottenland

De Vlaamse Regering werkte drie concrete maatregelen uit om naar aanleiding van de COVID-19-pandemie kwetsbare huishoudens extra te ondersteunen. Ook op het Pajottenland hebben deze maatregelen een positieve impact.

Steden en gemeenten krijgen een eenmalige subsidie van de Vlaamse Regering om lokaal de gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken. Ze zetten deze middelen in voor initiatieven in het kader van lokale armoedebestrijding en hun lokale sociaal beleid ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens. Op welke manier ze dit doen, beslissen steden en gemeenten zelf. De Pajotse gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen, kunnen voor dit initiatief rekenen op een eenmalige subsidie van 49.000 €. “Een welgekomen steun voor de mensen die de hulp het meest nodig hebben,  zegt de Gooikse N-VA - fractieleider Steve Dehandschutter.

Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Steden en gemeenten ontvangen daarnaast een eenmalige subsidie om via een consumptiebudget tijdelijk extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Deze ondersteuning verloopt via een lokaal bestaand of nieuw op te zetten vouchersysteem. Met deze maatregelen wil de Vlaamse Regering zowel de koopkracht van kwetsbare gezinnen versterken alsook de lokale economie zuurstof geven. De gemeenten in het Pajottenland kunnen rekenen op een eenmalige subsidie van 52.000 €.

Groeipakket

De Vlaamse Regering wil de gezinnen die het nodig hebben tijdelijk extra ondersteunen en richt zich op de meest kwetsbaren en houdt  rekening met een vlotte implementatie, dus zonder teveel administratieve overlast. Bij de uitvoering van deze derde maatregel zijn steden en gemeenten niet betrokken.

De Vlaamse Regering richt zich op elk gezin dat een inkomensdaling kent en een gezinsinkomen heeft dat onder de inkomensgrens van 30.986,17 € op jaarbasis, of 2.213 € per maand ligt. De toeslag richt zich specifiek op een tegemoetkoming aan gezinnen voor kinderen ten laste. Deze maatregel is eenmalig. Er wordt dus bewust gekozen voor een specifieke Covid 19-toeslag via het Groeipakket en niet voor een ingreep in de sociale toeslag.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?