10 boomgaarden meer dankzij ‘Boomgaardenparels Gooik’

Het biodiversiteitsproject ‘Boomgaardenparels Gooik’ loopt af en dat werd gevierd in de boomgaard van bioboerderij Dubbeldoel in de Zwartschaapstraat 5 in Gooik.

“De biodiversiteit staat onder grote druk, onder meer door de oprukkende verstedelijking en de klimaatverandering. Met dit project ondersteunen we onze natuur op twee manieren. Enerzijds door de concrete aanleg en herstel van 10 hoogstamboomgaarden en bloemenakkers, maar anderzijds ook door het vergroten van het draagvlak door in te zetten op het aanreiken en verspreiden van kennis. Onbekend maakt immers onbemind”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Bij Hilde Nechelput en Seppe Holemans plantte het Regionaal Landschap een boomgaard aan met 12 hoogstamboomgaarden, 47 meter gemengde haag, 124 meter heg en Schaarbeekse kriek. “We hebben vroeger enkele boomgaarden aangeplant maar  daarna ontbrak het ons aan tijd om er nog meer aan te planten. We hoorden van de subsidies die het Regionaal Landschap uitgaf. Op deze plaats stond vroeger ook een boomgaard. Mijn grootouders leefden van de opbrengst van hun boomgaard. Wie lieten er meteen ook een afsluiting en hagen rond zetten omdat we hier later onze kippen willen laten lopen. De steun van het Regionaal Landschap is meer dan welkom.”

Alwin Loeckx, directeur Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei: “Hoogstamboomgaarden zijn typisch voor het Pajottenland. Ze zijn een genot voor mens, dier en landschap. Steenuilen, egels, vlinders… vinden er voedsel, rust en nestplaats. De voorbije 2 jaar heeft Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei gezorgd voor meer waardering en aanplant van boomgaarden in Gooik, in samenwerking met de gemeente en VLM en met financiële steun van provincie Vlaams-Brabant.”

De belangrijkste resultaten van het afgelopen biodiversiteitsproject:

  • Aanleg en herstel van 10 hoogstamboomgaarden in Gooik
  • Plukcursus voor vrijwilligers van Plukteam Pajot & Zenne
  • Uitbreiding van website goedgeplukt.be naar regio Pajottenland & Zennevallei
  • Ontwikkeling van boomgaardenspel en educatief pakket voor Paddenbroek
  • Ondersteuning en promotie van mobiele fruitpers
  • Natuurweek met dorpsschool van Kester
  • 200 zakjes bloemenzaad bedeeld via scholen
  • 2000 m² bloemenakker ingezaaid bij fruittelers
  • Wandelkaart langs boomgaarden in Gooik

Het Regionaal Landschap blijft de komende jaren heel actief rond hoogstamboomgaarden in de hele regio Pajottenland & Zennevallei van aanplant tot sap. Je kan bij ons terecht voor gratis advies in verband met aanplant en soortenkeuze, een jaarlijkse cursus veilig fruit plukken en het platform Goed Geplukt waar vrijwilligers-plukkers gekoppeld worden aan boomgaarden om te plukken. Er is ook de samenaankoopactie Behaag je Tuin voor aankoop van fruitbomen en er zijn de mobiele en vaste fruitpersers die je oogst verwerken tot lekker appelsap.

Alle info: www.pajot-zenne.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?