1.500 paar schoenen op Werelddag van verzet tegen armoede

Op de Grote Markt van Halle stond zaterdag een woondoolhof. De bezoekers konden ervaren wat er moeilijk loopt rond wonen voor mensen in armoede en wat er de laatste jaren al verbeterd is. Er kon ook deelgenomen worden aan de bungee-run en de soep-dames zorgden voor een lekkere tas soep. Er lagen ook her en der zo een 1500 paar schoenen

De toespraak van schepen sociale zaken en wonen in Halle Guy Nechelput :

“ Laat me eerst toe de organisatoren van harte te feliciteren, met het onder de aandacht brengen van deze woonproblematiek. Ik ben er zeker van dat uw ludieke actie, uw belangrijke boodschap zeer veel kracht zal bijzetten in het streven naar woonrecht in een behoorlijke woning voor iedereen.

Want dat is toch de kern van uw boodschap!

Spijtig genoeg ligt slechts een deel van de oplossingen van het probleem in Halse handen. Het regulerende deel ligt vooral bij Wonen Vlaanderen, die oa. de normen en de reglementering inzake huurprijzen bepaalt en tegelijk reguleert welke steden nog gesubsidiëerd worden voor verdere niewbouw van sociale woningen, en welke niet. Hier ligt al een probleem voor onze stad omdat we zo goed als het vooropgestelde quotum aan sociale woningen op ons grondgebied behaald hebben. Hierdoor riskeren we binnenkort geen gesubsidieerde leningen meer te krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe woningen. Hoe moeten wij die dan verder financieren?

U stelt zich wellicht de vraag: Hoe kenmerkt het Halse woonbeleid zich ?  Wel, uit de woonstudie van de stad Halle, gemaakt in 2012, blijkt dat er heel wat aandachtspunten zijn in dit verhaal. Daarom werd de aanpak op 3 belangrijke niveaus geconcentreerd:

1ste aspect: De private woonmarkt.

Via de Halse woonraad, haar werkgroepen en de woonwinkel Halle wordt er gewerkt rond thema’s als verkrotting, leegstand, en actieprogramma’s om eigenaars er toe te bewegen het comfort van hun woningen in overeenstemming te brengen met de Vlaamse Wooncode.

De woonwinkel van het OCMW ondersteunt de mensen in hun zoektocht naar een  woning, bezit een technische dienst die advies kan geven bij het aanpassen van woningen of een verslag kan maken van de technische tekorten van een huurwoning. Hier kan men ook terecht voor huursubsidies en het verdedigen van de huurdersbelangen.

De woonwinkel zorgt ook het verstrekken van alle nuttige informatie inzake  huurdersproblemen, nieuwe wetgeving, isolatie en noem maar op. Deze info gebeurt via de klassieke folder, de website maar ook infodagen.

2de niveau: De sociale huurmarkt

In Halle zijn 3 sociale actoren werkzaam op het vlak van sociaal woningaanbod, nl. Sociaal Verhuurkantoor Webra (prov. Vlaams Brabant), Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant (een vereniging van diverse OCMW’s uit de regio) en de Huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei (een regionale werking over oa. Halle, St-Pieters-Leeuw, Beersel, Gooik en Sint-Genesius-Rode) die veruit de grootste is met bijna 1100 sociale woningen in Halle.

Woonpunt heeft dit jaar tot op heden reeds 152 nieuwe woningen gerealiseerd en zal wellicht het vorige record van 170 nieuwe woningen, voorbijsteken. En inderdaad, toch zijn er nog lange wachtlijsten ....

Woonpunt is naast de nieuwbouw ook volop bezig met het aanpassen en renoveren van oudere woningen door ze beter te isoleren, dubbele beglazing te voorzien en in Windmoleken ook af te stappen van dure elektrische verwarming.

Woonpunt werkt eveneens sterk aan de sociale ondersteuning van de zittende huurders en toekomende huurders en wil hen zo goed mogelijk informeren via de Gazet van WPZ, wijkvergaderingen, enz... Het vergroten van het aanbod aan openingsuren en straks zelfs met een geheel nieuw toegankelijk onthaal zullen hier ook toe bij dragen.

Er is heel veel aandacht om huurders die kampen met financiële problemen en betalingsachterstand hulp te bieden zodat ze hun huurdersplichten kunnen voldoen, vooraleer de problemen niet meer te overzien zijn.

Tegelijk onderzoekt Woonpunt de opportuniteiten om facturen van verwarming en elektriciteit in de toekomst te drukken via zonnepanelen, warmtepompen, enz...

Sociaal lanceerde Woonpunt het pilootproject voor Vlaanderen:’proefwonen’ – een project voor doelgroepen – waarbij personen beschermd kunnen wonen met 24u/24u hulp en begeleiding. In Halle biedt dit project reeds 30 woningen aan in samenwerking met en voor cliënten van een 6-tal organisaties, zoals bvb.  De Poel en de Okkernoot.

Uiteraard is dit slechts een klein deeltje van de werking van de Huisvestingsmaatschappij, maar missschien nog even dit. De gemiddelde huur bij Woonpunt ligt om en bij de 350 euro per maand.

 3de aspect: De overkoepelende werking

De woonwinkel en woonproblematiek alleen aanpakken is niet steeds de beste oplossing, vandaar de gezamenlijke aanpak met St-Pieters-Leeuw in een Intergemeentelijke woonraad.

De weerhouden acties van deze woonraad gelden over beide gemeenten en zijn eveneens in overeenstemming met de woonstudie. Deze overkoepelende werking heeft het voordeel dat de woonwinkels ook samenwerken en er in beide gemeenten wordt ingezet op dezelfde niveaus: zoals bvb. 1 inschrijvingsformulier voor verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, hetgeen het papierwerk veel gemakkelijker maakt. Ook op de niveaus van leegstand – verkrotting en het stimuleren van privé eigenaars om hun huurwoningen te verbeteren, wordt er samengewerkt.

Uit dit kort overzicht (dat bijlange niet volledig is) blijkt dat de Stad Halle en zijn partners wel degelijk al vele jaren inzetten op wonen voor iedereen ! Maar ondanks deze inspanningen blijven de wachtlijsten lang. De stad groeide immers op een twintigtal jaren aan met een kleine 10000 inwoners ....  Een reden temeer om het woonbeleid als een absolute prioriteit te beschouwen.

Ik zou willen besluiten met de woorden van Ronald Reagan, voormalig president van de Verenigde Staten: ‘De eerste taak van de overheid is om mensen te beschermen, niet hun leven te beheersen’. En daar staat de beleidsploeg van de Stad Halle als één man achter.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?