Zusters Franciscanessen vieren 175 jaar kloosterleven in Borchtlombeek-Strijtem

De zusters Franciscanessen zijn 175 jaar gevestigd in Borchtlombeek en dat vieren ze op zondag 14 mei. Luc van Liedekerke bracht 175 jaar zusters samen in een boek dat die dag wordt voorgesteld. Kardinaal Jozef De Kesel huldigt dan ook een gedenkplaat in.

Moeder-Overste Myriam (87) verzamelde heel wat gegevens over het kloosterleven en wilde er iets over publiceren. Ze werd echter ziek, en vroeg daarom buurman Luc van Liedekerke haar idee verder uit te werken. Voor hem begonnen maanden van opzoekings- en schrijfwerk.

“Er hebben tot op vandaag 118 zusters gewoond in het klooster van Sint-Franciscus. Maar voor hen woonden er nog zusters van een andere orde. De toenmalige pastoor Jodocus Van Overstraeten kocht rond de jaren 1830 voor hen het gebouw van de oude pastorij van Borchtlombeek. Maar na 4 jaren zagen de 4 zusters het niet meer zitten. Ze vertrokken ondanks een bloeiende school met zelfs zondagsonderwijs. De pastoor bleef achter zonder school en moest zelfs de pastorij terugkopen”, vertelt Luc van Liedekerke.

School

Pastoor Van Overstraeten en zijn parochie zaten plots zonder school. Maar de priester bleef niet bij de pakken zitten. Hij kon een beroep doen op een tante uit de Kempen, die toen al 4 kloosters had gesticht in Retie, Arendonk, Oosterlo en Herentals. Zo reden op 9 september 1939, 10 zusters vanuit Herentals op twee karren naar Borchtlombeek. Na een reis van 100 km kwamen ze rond 21 uur aan.

Ondertussen lieten de zusters Franciscanessen de oude pastorij van Borchtlombeek uitgroeien tot 4 bloeiende instituten met 1.200 personeelsleden. Dat zijn het MPI (Nu MPC), Zonnestraal in Lennik, Zonnelied en de scholen. De zusters waren voor ons land pioniers in de opvang van mentaal gehandicapte meisjes. In de jaren 1980 werd de opvang gemengd.

Vele jaren namen de zusters gewoon alle taken op zich. Het klooster was echt een bedrijf. De zusters gaven les, baatten een boerderij uit, deden de was, bakten brood, verzorgden de kinderen, beheerden het internaat. Kortom, er was 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 werk voor hen. “Ze waren als moeders voor de kinderen. Pas tijdens de jaren 1960 begonnen er onderwijzeressen les te geven, die er ook bleven slapen”, weet Luc van Liedekerke.

In 1894 verbleven er al 38 zusters in het klooster. Dat aantal bleef redelijk constant want in 1970 werden er nog 37 zusters genoteerd. Nu verblijven er nog 8 Franciscanessen.

Dit en nog vele andere wetenswaardigheden en anekdotes staan te lezen in een vijftigtal hoofdstukken in een boek van 250 bladzijden waar Luc van Liedekerke 8 maanden als eindredacteur aan werkte.

Huldiging

Op zondag 14 mei zullen de zusters gehuldigd worden voor hun pionierswerk in Vlaanderen voor kinderen en volwassenen met een beperking. Bij deze gelegenheid wordt ook een gedenkplaat onthuld door kardinaal Jozef De Kesel. De plaat zal geplaatst worden aan de ingang van het kloostergebouw, Lostraat 177. De plaat zal naast enkele historische gegevens ook een poëtische tekst van Maurits van Liedekerke dragen.

Een tweede gedenkplaat zal herinneren aan de 62 medezusters - Franciscanessen die tussen 1844 en 1938 begraven werden op het inmiddels geruimde kerkhof van Borchtlombeek.

Na de feestelijke zitting bieden de zusters de ingeschreven aanwezigen een receptie aan. Inschrijven via telefoon: 053 66 58 20 of via mail:  zr.franciscanessen.strijtem@skynet.be  en dit tot 1 mei.

Het evenement heeft plaats in de kloosterkapel van de zusters, Lostraat 175 in Strijtem en vangt aan om 16 uur. De presentatie is in handen van Jos Mariën.

 Boek bestellen

Het boek wordt uitgebracht op hetzelfde formaat als "Van Abbeloos tot Zeppos", van Maurits van LiedekerkeEr kan vooraf ingetekend worden. Bij voorintekening tot 15 april 2017 bedraagt de prijs van het boek 25 €, na die datum 30 €. Het bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE94 0000 0261 0714 van de zusters Franciscanessen-Strijtem, met vermelding van uw naam en volledig adres. (Bij verzending 6 € extra rekenen)

 Info: Luc van Liedekerke: 054 26 00 37


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?