Zowel 'zachte' als 'harde' maatregelen moeten Broekooi veiliger maken

Het gemeentebestuur wil met zowel ‘harde maatregelen’ die focussen op verkeerstechnische ingrepen als ‘zachte maatregelen’ die eerder een sensibiliserende werking hebben, de verkeersveiligheid in zone Broekooi verbeteren.

Omwille van de aanwezigheid van talrijke grote bedrijven kent de industriezone Broekooi dagelijks een enorm aantal vervoersbewegingen. De verschillende vervoersmodi (vracht- en personenwagens, fietsers en voetgangers) zorgen voor gevaarlijke situaties o.a. door het hoge aantal in- en uitdraaibewegingen met onveilige kruisingen tussen het zware vrachtvervoer en fietsers/voetgangers. Daarnaast parkeren of stationeren de vrachtwagens vaak, al dan niet dwars, langs de openbare weg. De talrijke, versnipperde parkeermogelijkheden genereren meer conflicten.

Bovendien ontbreekt het aan gerichte signalisatie die zowel de in- als uitritten van de bedrijven, de parkings als de fietszone aangeeft.
Er ontstaat zoekverkeer in de zone daar een duidelijk circulatieplan ontbreekt. Er is geen zicht op de verkeerssituatie door verkeersborden op hekwerk aan in- en uitritten.

Met een duidelijke signalisatie en infoborden moet zowel de vrachtwagenbestuurder als de fietser vlotter zijn weg vinden. "We willen inzetten op een grotere fietsbereikbaarheid van deze zone", klinkt het. "Op het bedrijventerrein willen we een ontvlechtingsstrategie uitrollen: maximaal scheiden van de verkeersstromen via andere wegen of voorbehouden gedeelten van de rijweg. Een meer fietsgerichte inrichting van de bedrijvenzone en op het eigen bedrijventerrein met gescheiden in- en uitgangen voor fietsers moet hiertoe bijdragen.
Daarnaast moet het fietsroutenetwerk aantakken op het bedrijventerrein. "

"Door middel van intelligente accentverlichting van doorsteken en fietslichten moet de infrastructuur beter ‘leesbaar’ zijn zodat de fietser de auto- en vrachtluwere zone effectief gebruikt en dat kruispunten beter zichtbaar zijn. Ook sensorlichten aan de uitritten die wijzen op een naderende fietser zorgen voor een veiligere fietsomgeving. "

"Het is wenselijk om inritbreedtes te beperken en ‘gekoppelde’ inritten tot een minimum te herleiden. Indien mogelijk moeten in- en uitritten via eenzelfde ‘zone’ om conflict te beperken tot 1 draai- of inrijbeweging."

Het bestuur wenst volgende maatregelen te nemen:

•    Maximaal behouden van bomen i.f.v. visuele versmalling wegbeeld en aangenamere omgeving.
•    Reduceren van de snelheid door invoeren snelheidsregime 30 km/u.
•    Invoeren rijlus uitgaande van de meeste vrachtbewegingen en kortste ontsluiting.
•    Weren van doorgaand verkeer (= sluipverkeer en geen bestemmingsverkeer) dat extra druk zet op industriezone door knip van aansluitingen met Diepestraat en Mandenmakersstraat.
•    Plaatsen van een tractorsluis ter hoogte van het kruispunt Domberg/Lierput om sluipverkeer richting Isidoor Crockaertstraat te weren.
•    Zone Z.4 blijft nog steeds 2 uitgangswegen hebben i.k.v. calamiteiten en interventies: verbinding N9/Broekooi en slagboom Breker.
•    Poorteffecten om de snelheid laag te houden en te vertragen aan conflictzones met fietsers en voetgangers, maar ook met personenwagens en vrachtwagens.
•    Duidelijke signalisatie en uitwerking van de kruispunten en wegversmallingen.
•    Verbod op parkeren en stilstaan op cruciale delen van de weg.
•    Heroriënteren van de in- en uitgangen van parkings.
•    Dwarsparkeren zoveel mogelijk omvormen naar langsparkeren i.f.v. zicht op verkeer.
•    Maximaal afgescheiden fietspaden voor bescherming van de fietser en voetganger.
•    Oversteekplaatsen aanbrengen en/of verduidelijken.
•    Betere voetgangersvoorzieningen (ook voor steps).
•    Stimuleren van korte bewegingen te voet, met step of bedrijfsfiets in de industriezone zelf.
•    Fietssnelweg naar/langs/doorheen bedrijvenzone moet een stimulans zijn voor andere vervoersmodi.
•    Bedrijven engageren om samen te werken aan verkeersveiligheid en hun mobiliteitsprofiel (meer gebruik van fiets en openbaar vervoer en minder bedrijfs- en personenwagens).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?