Zonnelied zamelt 1.000 euro in voor vrouwen in India

ROOSDAAL - De derde editie van de wandel- en fietshappening 'Velo-Droom' tijdens de belevings- en ontmoetingsdag 'Zonnefoor' van Zonnelied vzw bracht een aardige cent op voor een project  van de vereniging 'Shaheed Herman Rasschaert Vrienden'.

Ter vervanging van het klassiek eetfestijn van vzw Zonnelied, ontstond het idee om dichter bij de buurt een evenement te organiseren. Het werd de 'Zonnefoor', gebaseerd op talenten van mensen. De tweede editie van dit evenement ging door op zondag 13 september 2015 en was één grote belevings- en ontmoetingsdag voor de cliënten van Zonnelied, hun ouders, het personeel én de buurt. [ Archief : Zonnelied betrekt iedereen bij Zonnefoor ]

Tijdens Zonnefoor werd ook de derde editie van de Velo-Droom georganiseerd. Deze fiets- en wandelhappening maakt niet alleen de organisatie nog zichtbaarder, maar langs deze weg werd ook een extra cent ingezameld voor een project van de vereniging 'Shaheed Herman Rasschaert Vrienden' voor de bouw van een opleidingscentrum voor Adhivasi vrouwen in Gerda, India. Onderaan wat meer uitleg omtrent dit project.

Door de opkomst van 230 sportievelingen, een kleine 100 meer dan vorige editie, werd een mooi bedrag van 1000 euro samen gefietst en gewandeld. Samen met de Zonnefoor werd het een pracht van een dag, waarop veel volk aanwezig was.

Meer over het gekozen project

Pater Herman Rasschaert, s.j. werd in 1922 in Kampen (Nl) geboren, als zoon van Vlaamse ouders. Hij vertrok in 1947 als missionaris naar India. Na zijn priesterwijding in 1953 was hij werkzaam in verschillende arme dorpen in de Ranchi missie. In december 1960 werd hij pastoor en lesgever in Kutungia.

In 1964 brak een gewelddadige opstand los van hindoes tegen moslimminderheden. Het ging vooral om weerwraak voor een bloedbad dat was aangericht in Pakistan tegen hindoes. In Gerda, een moslimdorp bij Kutungia, verschansten moslims zich in een moskee en werden er belegerd door een massa hindoes. Op 24 maart 1964 fietste Herman Rasschaert naar Gerda en ondernam een poging om de gefanatiseerde menigte tot bedaren te brengen. Hij werd echter zelf ter plekke gestenigd en doodgeslagen.

De Indische regering verklaart hem tot “martelaar van de naastenliefde”.Tijdens een herdenking verklaarde Indira Gandhi, toenmalig premier: “Zijn leven is voor ons een bron van inspiratie. Zijn zelfverloochening is voor ons een bron van grote schaamte, maar ook een grote eer.”

Vandaag, meer dan 50 jaar later, is de gedachtenis aan pater Herman Rasschaert sj nog altijd tastbaar in Kutungia. Ieder jaar wordt er een grote viering gehouden. Er zijn telkens ook delegaties van andere parochies. Dan wordt de lamp aangestoken, gevolgd door een processie naar het graf. Nadien volgt een toespraak over het leven van pater Herman Rasschaert en wordt de eucharistie gevierd.

De vereniging Shaheed Herman Rasschaert Vrienden zet zich in om het werk van pater Herman Rasschaert verder te zetten. Haar doel is financiële en logistieke ondersteuning te bieden aan de Adhivasi bevolking van de streek rond Kutungia en Gerda. De nadruk ligt op projecten rond educatie en algemene gezondheidszorg.

Dit jaar ondersteunen zij heel in het bijzonder de bouw van een opleidingscentrum voor Adhivasi vrouwen in Gerda. In Jharkhand leven ruim 27 miljoen mensen, daarvan zijn er naar schatting ongeveer 65% nog altijd analfabeet. Volgens gegevens van de Verenigde Naties leeft nog steeds zo'n 40% van de bevolking in deze deelstaat onder de armoedegrens.

Een groei aan jobs in deze gebieden, zowel als het benutten van de potentiële markt zou de situatie voor velen verbeteren. En daarvoor is eerst en vooral vorming nodig.  Goed onderwijs is een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van iedereen.  Omdat onderwijs de sleutel is tot duurzame ontwikkeling, is het belangrijk dat de omstandigheden geschapen worden om die ontwikkeling te kunnen realiseren. Daarom is het ook belangrijk dat de materiële voorzieningen voorhanden zijn. De doelstelling is om aan de volwassen (Adhivasi-)vrouwen van Gerda, en ook van verder afgelegen dorpen, een opleiding aan te bieden. Op deze manier zullen zij hun levensstandaard kunnen verhogen. Het wordt dan ook een job-gerelateerd opleidingscentrum. Het zal openstaan voor iedereen, zonder onderscheid van rang, stand of godsdienst.

Zonnelied wil hen daar graag bij helpen. Meer informatie over de vereniging kan je vinden op: Website: http://hermanrvrienden.webs.com Facebook: https://www.facebook.com/#!/pages/Shaheed-Herman-Rasschaert-Vrienden/200285549997223) website van de 4de Pijler: http://www.4depijler.be/4de_pijlers_stellen_zich_voor?s_organisatie=363


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?