Zomerplan: Pompoenenwandeling vervangt jaarmarkt

De vakantieplannen worden in de families deze dagen uitgerold, in Gooik vertrekken de eerste bivakgangers volgende week. De gemeente heeft daarom haar zomerplan opgemaakt dat een totaal-actieplan inhoudt naar de diverse belanghebbende deelgroepen.

Onmiddellijk bij het uitbreken van corona werkte de gemeente een crisisplan uit, later gevolgd door een uitstapplan uit corona. Met een zomerplan worden de vakantiemaanden juli en augustus begeleid,  rekening houdend met de gouden driehoek om uit deze crisis te geraken: gezondheid, lokale economie en het welzijn van iedereen.

Corona heeft immers ook een aantal lessen geleerd. Dat de directe leefomgeving ook van levensbelang is, dat de streekschoonheid alsmaar meer gewaardeerd wordt en dat menselijke warmte in de omgang van elke dag onbetaalbaar is.

Het zomerplan speelt daarom in op de sectoren die een steuntje in de corona-rug verwachten:

-voor de jeugd wordt de omkadering voor de kampen vanuit de gemeente gesteund, de speelpleinwerking is voor juli en augustus voor de volle vakantie gegarandeerd.

-toerisme in eigen streek wordt aangemoedigd: Gooik brengt alle mogelijkheden naar wandelen en fietsen in kaart en lanceert de Pajotse zomerevenementen

-15 augustus wordt omgebouwd tot een streekproduktenmarkt en de jaarmarkt wordt een pompoenenwandeling

-met de buurten wordt overlegd naar activiteiten toe en wordt bekeken hoe buurtbudgetten de dynamiek in eigen omgeving kunnen versterken, met een aanbod van belcirkels

-de waardebon “koop lokaal” wordt uitgewerkt. De lokale horeca krijgt de mogelijkheid om openbaar domein te gebruiken voor de uitbating

-Gooik ondersteunt de meest kwetsbaren met een waardebon naar mantelzorgers en mensen die het moeilijk hebben

-De klimaatactie Opgewekt Pajottenland helpt om mensen mee klimaatbouwers te laten worden


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?