Zoek mee naar nevenbestemming voor kerk van Kobbegem

Het gemeentebestuur van Asse organiseert op woensdag 30 januari in de pastorie van Kobbegem een informatiemoment over het zoeken van een nevenbestemming voor de Sint-Gaugericuskerk in Kobbegem.

De Vlaamse overheid geeft aan de lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden de opdracht om samen een globale visie op te maken over het gebruik van de parochiekerken in hun gemeente. Op 21 augustus 2017 keurde het aartsbisdom Mechelen-Brussel het kerkenbeleidsplan voor Asse goed gevolgd door een goedkeuring van de gemeenteraad op 25 september 2017.

Het Bisdom en Kerkraad kozen ervoor om aan de Sint-Gaugericuskerk van Kobbegem naast de erediensten, die prioritair blijven, een nevenbestemming te geven. In de richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken wordt ‘nevenbestemming’ als volgt gedefinieerd: ‘Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen.’

Samen met de Kerkraad Sint-Gaugericus gaat het gemeentebestuur op zoek naar deze bijkomende nevenbestemming(en).

Het bestuur wenst een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren dat moet onderzoeken wat deze mogelijke nevenbestemmingen kunnen zijn, en laat zich hiervoor begeleiden door het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’. "We wensen van bij de opstart van dit project de inwoners van Kobbegem en de lokale verenigingen in dit project te betrekken", klinkt het. "In een eerste fase willen we luisteren naar behoeften, verwachtingen, bezorgdheden, dromen en ambities. Er is vandaag dan ook nog niets beslist over de activiteiten die in de kerk kunnen plaatsvinden."

(Foto via rawpixel.com van Pexels)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?