Zenne openleggen tegen wateroverlast?

Op 13 augustus was er opnieuw wateroverlast in een deel van de Basiliekstraat na een wolkbreuk. Naar aanleiding van deze gebeurtenis komt Yves Demanet van burgerplatform Halle2019 met een nieuw voorstel. Door de Zenne opnieuw open te leggen, zouden de waterproblemen definitief van de baan kunnen zijn. Het stadsbestuur trekt het idee alvast in twijfel.

“Het stadsbestuur heeft bij de ingrijpende en dure rioleringswerken van 2015 en 2016 datgene over het hoofd gezien wat zo voor de hand lag in het stadscentrum: de natuurlijke afvloeiing van regenwater opnieuw via de Zenne laten geschieden, tot in 1961 het laagste punt in dit centrum”, reageert Yves Demanet in een mededeling. “Met het huidige gescheiden rioleringsstelsel zou de Zenne geen open riool meer zijn. Dat betekent dat ze nog beter dan vroeger haar natuurlijke rol kan spelen door alleen het regenwater op te vangen en zodoende het rioleringsstelsel te behoeden voor een nieuwe ellendige overbelasting.”

Demanet van Halle2019 legt zijn oplossing voor de problemen uit in twee stappen: “De Zenne wordt op een hedendaagse urbanistisch verantwoorde wijze terug opengelegd. Dat kan nog steeds. Andere steden zijn Halle hierin voorgegaan. Waar nodig stroomt ze ondergronds, op andere plaatsen ligt ze open, met terrassen en wandelesplanades. De ‘water terug in de stad’-visie brengt een evenwichtigere stad en doet afbreuk aan de alsmaar meer beton aanpak.”

Ten tweede gelooft Demanet in een afvoering van het Zuidbrugproject: “Het ‘Zuidbrug-project’ dient afgevoerd te worden. De consequentie van de stopzetting van het Zuidbrug-project binnen de renovatie van het kanaal Brussel-Charleroi is de vernieuwing van de huidige Bospoortbrug, niet met een tafelbrug maar met een vaste brug waardoor de band met Sint-Rochus ten allen tijde behouden blijft. Een nieuwe brug bouwen op het smalste punt van het kanaal ter hoogte van de Basiliekstraat is veel goedkoper en vooral minder ingrijpend qua werken dan er een te plannen op het breedste punt zoals nu het geval zou zijn met de Zuidbrug.”

Reactie stadsbestuur

Hals Schepen voor Openbare Werken, Johan Servé, trekt het voorstel van Yves Demanet in twijfel: “Op dit moment is er nog wateroverlast op het kruispunt van de Basiliekstraat en de Maandagmarkt. Verder hebben alle bufferbekkens goed gewerkt. Het probleem is dat het water vanuit de Wolvendries in het noorden naar beneden loopt. Als dat water terecht wil komen in de Zenne, dan moet het over het kruispunt van de Basiliekstraat en de Maandagmarkt. Het probleem is dat je op dit moment niet gewoon wat extra buizen kan bijleggen aangezien alle benutbare oppervlakte reeds is gebruikt.”

Volgens Servé is het geen realistische oplossing: “Om die wateroverlast te bestrijden, is dat geen goede oplossing. Hoe laat je het water vanuit de Wolvendries naar de Zenne lopen? Wij zijn meer voorstander van een bijkomend bufferbekken dat hogerop gelegen is. Eens de werken in de Jean Jacminstraat zijn afgerond, zal er worden voorzien dat daar ook al een buffer kan worden geplaatst. Verder gaan we onderzoeken of er hogerop een bijkomende buffer kan worden voorzien. Dat kan bijvoorbeeld ondergronds op parking de “Gooikenaar”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?