Zellik verhoogt gratis parkeeraanbod om verkeersveiligheid te verbeteren

Uit een evaluatie van het parkeerbeleid te Zellik blijkt dat de parkeerdruk, die zich destijds vanuit Breughelpark verplaatste naar de omliggende straten, na de invoering van de blauwe zone in Zellik-centrum, zich opnieuw verplaatst heeft naar Breughelpark. Met de aanleg van een nieuwe parking in de Frans Timmermansstraat trachten ze dit probleem op te lossen.

Om de levenskwaliteit en de verkeersveiligheid in het centrum van Zellik te verbeteren, streeft het bestuur van de gemeente Asse naar een goede parkeerbalans en spreiding van de parkeerdruk. Dit trachten ze te verwezenlijken met de aanleg van een nieuwe parking in de Frans Timmermansstraat met 68 gratis parkeerplaatsen alsook vijf plaatsen voor andersvaliden. Daarnaast worden er ook nog twee elektrische laadpunten voorzien.

De nieuwe parking zorgt voor een forse uitbreiding van het gratis parkeeraanbod in Zellik en vormt een goed alternatief voor wie niet beschikt over een bewonerskaart of langdurig wenst te parkeren. Men heeft bij de aanleg van de parking ook rekening gehouden met het duurzaamheidsaspect door te zorgen voor voldoende groen. Verder zorgt de openbare verlichting ervoor dat de parking ook ’s avonds voldoende verlicht en dus veiliger is.

Naast het aanleggen van een nieuwe parking voert het bestuur in Breughelpark ook een blauwe zone in om de parkeerdruk te beperken alsook het foutparkeren tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de bewoners op een comfortabele manier hun parkeerplaats en woning kunnen bereiken. Het zal bovendien ook de hulpdiensten helpen om de gebouwen correct en snel te bereiken. Omdat het Breughelpark grenst aan de blauwe zone worden ook paviljoenen 1 tot en met 13 opgenomen in de blauwe zone. Bewoners kunnen vanaf nu, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, ook een bewonerskaart verkrijgen. Met het plaatsen van de parkeerschijf kunnen zij gedurende twee uur parkeren. Voor een langer bezoek kunnen zij uitwijken naar de nieuwe parking in de Frans Timmermansstraat of de bestaande gratis parkings aan de Noorderlaan.

De bewonerskaart is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeerwachter of je in de zone mag parkeren. Je kan ze alleen aanvragen voor een voertuig met een Belgische nummerplaat en kan per adres maximaal twee kaarten aanvragen. Voor vrachtwagens kan enkel een bewonerskaart aangevraagd worden indien de maximale massa minder dan 3,5 ton bedraagt. Gezien het feit dat een bewonerskaart tot doel heeft dat bewoners in de buurt van hun woning kunnen parkeren, wordt de geldigheid van een bewonerskaart beperkt tot de zone waartoe deze behoort op basis van het domicilieadres. De bewonerskaarten zijn dus geldig binnen het Breughelpark en niet in de omliggende straten.

Voor een eerste bewonerskaart betaal je 25 euro per jaar, de tweede kaart kost 50 euro per jaar. Bij het overschrijden van de maximum toegelaten parkeertijd wordt een retributie van 54 euro gevorderd. Een bewonerskaart aanvragen kan via de website https://www.parkeren.be/asse/parkeerbeleid of tijdens een zitdag in de bib van Zellik op maandag 28 februari van 18.00 tot 20.00 uur, op woensdag 2 maart van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 5 maart van 10.00 tot 12.00 uur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?