Zelfde regels voor fuiven en evenementen, behalve ...

De gemeentes Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel, die samen de politiezone AMOW vormen, hebben gisteren in fuifzaal 't Jass in Asse een gezamenlijk 'fuif- en evenementencharter' ondertekend.

De eerste stappen voor dit initiatief werden eigenlijk reeds in 2014 genomen. Een projectgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende gemeenten ging vanaf dan samen met de politie aan de slag.

Alcohol

Het 'charter' dat gisteren officieel ondertekend werd omvat onder andere afspraken op vlak van geluidsnormen en veiligheid. Op vraag van de burgemeesters werd het charter bovendien uitgebreid met een luik 'actieplan alcohol en jongeren', omdat er binnen de politiezone regelmatig problemen op vlak van alcoholmisbruik bij jongeren worden opgemerkt.

Sluitingsuur

Het charter moet het vooral de politiezone makkelijker maken. Waar er in het verleden voor elke gemeente heel wat aparte regels waren, is er nu meer eenduidigheid. Wat wél niet in het fuifcharter werd opgenomen, is een vast sluitingsuur. Hierover vonden de verschillende gemeentes geen consensus. "Over heel wat regels werd door de gemeenten water bij de wijn gedaan om tot een gelijklopend reglement te komen, maar over het sluitingsuur bleek het water te diep", klinkt het.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?