Zeldzame wilde orchideeënsoort aangetroffen in Lennik

In het natuurgebiedje naast de parking van de Lennikse sporthal groeien enkele mooie kleinoden die weinig gekend zijn bij het grote publiek. Reeds enkele jaren geleden werden er wilde orchideeën aangetroffen en nu blijkt uit determinatie dat er zeldzame exemplaren tussen zitten. De gemeente wil in het groengebied naast de parking een speelbos inrichten.

Het oog van Anneke Wauters was al meermaals gevallen op de wilde orchideeën op en rond de parking. Met haar fototoestel in de hand ging ze al op zoek naar deze bloemen in de Benelux en in Frankrijk. Het viel haar op dat er in de groene stroken op de parking wilde orchideeën groeiden. Maar tot haar verbazing trof ze er nog meer aan tussen de parking en het wachtbekken. Ook dit jaar tieren deze planten er welig maar ze krijgen het moeilijker omdat het natuurgebiedje aan het dichtgroeien is, onder meer door bramen. De bloemen van de wilde orchideeën vallen amper op omdat ze zo klein zijn maar een vergrootglas of een fotolens brengen hun schoonheid naar voren.

Wandelen

De orchideeën werden ook opgemerkt door Maarten Van Houdenhove, die sinds de corona-crisis dagelijks gaat wandelen. Het viel hem op dat er in de bermen langs de wegen heel veel planten en bloemen groeiden waarvan hij de namen moest gaan opzoeken.

Hij zag ook de orchideeën op de parking en dankzij Anneke Wauters kon hij ook de uitzonderlijke planten naast de parking bewonderen. Er staat heel wat Brede Wespenorchis maar de variatie viel op. Maarten wilde er meer over weten en informeerde zich omdat hij vermoedde dat er zeldzame exemplaren stonden. Wilde orchideeën determineren is niet zo eenvoudig omdat er heel wat mutaties ontstaan.

“Ik heb bevestiging gekregen via een prof van UA dat het wel degelijk om de kleinbladige Wespenorchis gaat. Het is blijkbaar nog maar de tweede locatie in België met bevestigde aanwezigheid van die plant: een wel héél bijzonder feit. Én dan ook nog eens de Paarse Wespenorchis, niet zo extreem zeldzaam maar wel ook zeer zeldzaam”, vertelt Maarten. Hij spotte  er eveneens de Ruige Rudbeckia en het Fraai Hertshooi, beide ook zeldzame planten.

Anneke en Maarten dringen er op aan om niet lukraak te gaan wandelen in het natuurgebied omdat de zeldzame planten heel kwetsbaar zijn. Ze plukken of willen verplanten is helemaal nutteloos, omdat ze alleen in welbepaalde omstandigheden leven.

Speelbosje

"Als schepen van natuur vind ik het fantastisch dat inwoners van Lennik, dagelijks op zoek gaan naar waardevolle buurtnatuur. In deze Covid-tijden wordt de waarde van natuur om de hoek nogmaals onderstreept. Zelf lanceerde ik met Natuurpunt ook de actie rond buurtnatuur, die in heel Vlaanderen in volle lockdowntijd deed kennismaken met natuur. Maar wat Maarten doet, gaat nog een stap verder. Het is een vorm van citizen-science, burgerwetenschap. Erg waardevol. Ook kleine stukjes natuur, zoals een verwilderde berm, een mooie holle weg of een moerasje spelen een belangrijke rol in onze natuurbeleving”, zegt schepen Hendrik Schoukens.

Afbakenen

“De komende jaren zetten we dan ook volop in op het behoud van die buurtnatuur, reden waarom we in september subsidiedossier indienen bij Vlaanderen voor de verwerving van ecologisch waardevolle gronden in het 'Groen Hoefijzer' rondom de kernen van Sint-Martens en Sint-Kwintens. Ook vergroenen we het beheer van de publieke ruimte, zoals bermen en kerkhoven, met aandacht voor de bij. Dat er orchideeën aanwezig waren op die locatie, bleek al tijdens de inspraak bij de inrichting van het speelbos. Dat er ecologische pareltjes te vinden vallen op het grasveldje naast het toekomstig speelbosje, eigendom van de gemeente, is bemoedigend. Het toont aan dat het gewoon laten verwilderen van een perceeltje ook zinvol kan zijn. En dat Lennik één van de twee locaties is waar de kleinbladige Wespenorchis te vinden valt, is iets om trots op te zijn. De komende maanden zal de milieudienst een ontwerp van inrichtingsplan voor het bosje opmaken, in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (die het uiteindelijk moet goedkeuren). Het spreekt voor zich dat we de site waar de orchis staat zullen vrijwaren en onderwerpen aan specifiek beheer, voor zover nodig. Onze milieudienst, aan wie ik dit meldde, wist me te vertellen dat op die locatie géén bijzondere inrichting was voorzien, we kunnen deze dus beter beschermen, ook als het bosje verder deels speelbos wordt.”

Spaanse Vlag

“Overigens, Angelico Schouw, een inwoner van Sint-Martens, heeft enkele dagen terug nog foto's kunnen nemen van het Spaanse Vlag, een zeldzame en tevens strikt beschermde vlinder. Hij figureert zelfs op de bijlage van de Europese Habitatrichtlijn. Bij hoeve Bree-eik is onlangs melding gemaakt van zeldzame blauwe kiekendieven en de Europese tortel, door de bekende ecoloog Rollin Verlinden. Zelf heb ik enkele weken terug ook glimwormen gezien vlak aan het bos van Gaasbeek. Het mag duidelijk zijn: er zit nog veel natuurschoon in onze gemeente. Laten we dat koesteren en verder beschermen”, aldus de schepen.

Foto's C Anneke Wauters

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?