WZC Sint-Augustinus nog volledig coronavrij

 Woonzorgcentrum Sint-Augustinus is als enige woonzorgcentrum in Halle nog volledig coronavrij. De directie volgt dagelijks alle maatregelen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en van de Nationale Veiligheidsraad op en past deze zeer nauwgezet toe. WZC Sint-Augustinus is op sommige vlakken sneller en/of strenger dan de wetgever. De stad Halle liet weten dat ook het rusthuis Zonnig Huis tot op heden corona-vrij bleef.

“Deze aanpak loont gezien WZC Sint-Augustinus tot op vandaag nog geen besmettingen op de werkvloer of bij de bewoners heeft. Indien er later toch nog een uitbraak zou zijn, beschikt WZC Sint-Augustinus over voldoende beschermingsmateriaal om comfortabel en veilig te kunnen blijven werken.  Het uitvoeren en opvolgen van preventiemaatregelen is een collectieve verantwoordelijkheid: zowel de bewoner, de familie, de directie, de zorgverlener, de leverancier, ... dienen hun steentje bij te dragen om de verspreiding van het coronavirus in WZC’s te voorkomen”, verklaart algemeen directeur Elke De Cuyper

Slechts 2 ingangen

WZC Sint-Augustinus voorzag twee toegestane ingangen : één hoofdingang en één voor leveranciers. Deze zijn permanent gesloten. Wie binnen wil, moet aanbellen. Goederen en leveringen, ook door de apotheker, worden aan de ingang afgegeven. WZC Sint-Augustinus sloot de toegangspoort en het voetgangerspoortje aan het Possozplein. Er werden afspraken gemaakt met personeel, bewoners, families en leveranciers. De cafetaria van WZC Sint-Augustinus werd gesloten. Op de open afdelingen worden de maaltijden op de kamers gegeten.

De terrassen worden maximaal gebruikt om de bewoners en het personeel te laten verpozen en in de buitenlucht te laten verblijven bij goed weer. Een opname zonder voorafgaand overleg tussen de huisarts en de CRA enerzijds én tussen de behandelende arts van het ziekenhuis en de huisarts of CRA anderzijds, is niet mogelijk. 

WZC Sint-Augustinus vraagt haar personeel zo veel mogelijk te parkeren op het eigen terrein van het WZC en op de openbare parkings buiten de blauwe zone. Aan de stad en de politie werd flexibiliteit gevraagd in de blauwe parkeerzone op De Bresparking. Op 1 april kreeg ieder personeelslid een voorrangskaart voor in supermarkten. De directie en het administratief personeel beperken hun aanwezigheid op de zorgafdelingen tot het strikte minimum. Ook de klusjesdienst komt enkel nog op de zorgstudio’s indien strikt noodzakelijk. Het personeel van het CDV wordt ingeschakeld in het WZC.  Het personeel van de keuken brengt alle op- en afdienkarren naar de afdeling(en) met uitzondering van de kar van 17 uur.

Zuster Françoise, de pastoraal medewerker vanuit het bisdom, zette zichzelf twee weken in quarantaine en vertoonde geen symptomen. Zij hervatte haar werk en zal spirituele steun (onder de vorm van individuele gesprekken) aan de bewoners bieden 3 keer per week. Externe dienstverleners worden niet toegelaten, met uitzondering van levensnoodzakelijke behandelingen. Geen vrijwilligers of mantelzorgers worden toegelaten met uitzondering van 1 geregistreerde bezoeker per bewoner in terminale fase.

 In WZC Sint-Augustinus is voldoende materiaal voorhanden : o.a. vloeibare zeep, handalcohol, wegwerpzakdoeken, papieren handdoeken voor eenmalig gebruik, schoonmaakmiddelen, ontsmettingsmiddelen (chloor), wegwerpschorten met lange mouwen, chirurgische mondneusmaskers, handschoenen, …..  Een inventaris van al het verzorgings- en ontsmettingsmateriaal wordt dagelijks up-to-date gehouden. Bestellingen gebeuren zeer regelmatig. Leveringen worden strikt opgevolgd. Enkele personeelsleden, de school Don Bosco, enkele carnavalsgroepen, andere scholen, familieleden en zelfs derden bezorgden WZC Sint-Augustinus de afgelopen weken zelfgemaakte maskers. De zelfgemaakte stoffen maskers kunnen gebruikt worden door het personeel dat niet betrokken is bij de verzorging van bewoners (bv. de administratie, klusjesdienst, keuken, directie, enz.) indien zij dit wensen. Het zorgpersoneel, het poetspersoneel, het ankerteam en de kine ontsmetten dagelijks de contactpunten. Het administratief personeel verlucht en desinfecteert de eigen burelen en de cafetaria op regelmatige basis.

 Bezig zijn

WZC Sint-Augustinus voorkomt eenzaamheid en isolatie bij haar bewoners. Kaarten, bloemen, droge voeding, tekeningen, cadeaus, … kunnen afgegeven worden via de sas aan de ingang op dinsdagen en donderdagen. De overhandiging aan de bewoner gebeurt door de medewerkers op woensdagen en vrijdagen. Uitzonderlijk kunnen ook pakjes in de sas gezet worden op afspraak. Contactmogelijkheden via telefoon en digitale media (skype, email, e-kaarten, …) worden gestimuleerd. Een laptop werd voorzien per afdeling voor skypesessies. De coördinatie gebeurt door het ankerteam  per afdeling. Niet-dringende telefoongesprekken worden gecentraliseerd bij het aanspreekpunt van het ankerteam, die doorverbindt naar de respectievelijke bewoner.

Een leefgroep van de beschermde afdeling Het Kasteel verhuisde naar de infrastructuur van het CDV. Zo hebben ook alle bewoners met dementie veel plaats om zich vrij te bewegen. WZC Sint-Augustinus geeft familieleden van bewoners het WZC en residenten van de GAW bovendien de kans om hun familielid te verrassen met een zelfgemaakte krantje. Wekelijks ontvangt het WZC via mail brieven van leerlingen van Don Bosco Halle. Deze brieven worden uitgedeeld en voorgelezen aan de bewoners. Bewoners die dit wensen, kunnen een antwoord sturen. De directie stelt blanco enveloppen en postzegels hiervoor ter beschikking. Vele families volgen WZC Sint-Augustinus intensief op Facebook en putten hier troost uit. Er worden dagelijks filmpjes en foto’s gepubliceerd van de activiteiten in de gangen, in de zorgstudio’s, op de terrassen. Ook de media willen een kijk achter de schermen van ons WZC tijdens de pandemie. Enkele van onze bewoners filmen vanaf begin april met een professionele camera het reilen en zeilen op hun afdeling, dit voor het programma Iedereen Beroemd op Eén.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?