Worden Nieuwpoort visserij- en jachthavens 'mossel noch vis' door “Colruyt-zeeboerderij”?

In Nieuwpoort worden er vragen gesteld bij de gevolgen van de bouw van een Zeeboerderij voor de haven door de Colruytgroep. KYCN vzw, WSKlum Nieuwpoort, VYNieuwpoort, Stad Nieuwpoort en WWSV zijn bezorgd.

Nieuwpoort heeft een bijzondere reputatie als het Vlaamse Saint-Malo: de grootste en best uitgeruste jachthaven aan de Belgische kust met drie bijzonder goed functionerende clubs en een florerende visserij, tegelijk een belangrijke economische troef voor de stad. Gemakkelijk toegankelijk bij elk getij en veilig aan te lopen voor lokale en internationale bezoekers zelfs in ruwe zeecondities ook voor hen die niet zo vertrouwd zijn met de grilligheid van de “Vlaamse banken en stromingen”.

“”Nieuwpoort met zijn vissersvloot en met 2.200 zeil- en motorjachten, vergroot op die manier ook zijn aantrekkelijkheid voor toeristen, eigenaars van tweede verblijven, voor daguitstappen, fietsers, wandelaars en fotografen. Die aantrekkelijkheid, veiligheid en voordelen worden bedreigd door een zeeboerderij op korte afstand van de haveningang, wat voor de scheepvaart en de jachtlui onbegrijpelijk is.
Enorme economische waarde
De jachthavens betekenen daardoor alleen al een enorme economische waarde voor de stad, de handelaars en toerisme. Reken daarbij de gezinnen en families van zeilers, de bezoekers van internationale zeilwedstrijden die door de Nieuwpoortse jachtclubs georganiseerd worden, met deelnemers van over heel de wereld. Een niet te onderschatten wimpel en troef voor de stad en de ruime omgeving. Zo bracht het wereldkampioenschap zeilen in de Laser-klasse niet minder dan 750 boten naar Nieuwpoort, uit meer dan 50 landen. De economische waarde van het verblijf van meer dan tienduizend personen extra kan moeilijk overschat worden”.

“De jachthavens en clubactiviteiten betekenen ook een bijzondere aantrekkelijkheid voor investeerders in nieuwe verblijfsinfrastructuren en voor de geplande havenuitbreiding voor 600 nieuwe jachten, kortom een Eldorado voor de Belgische kust en voor Nieuwpoort. Met een geplande Zeeboerderij op een bijzonder ongelukkige plaats en in volle zee wordt nu door de Colruytgroup een permanent gevaar voor de scheepvaart geïnstalleerd, wat voor zeilers en jachtlui, maar ook voor de stad, de visserij, de kustvaart en de clubs compleet onbegrijpelijk en dus onaanvaardbaar is. Midden in de aanlooproute naar Nieuwpoort op amper 2 km van de haveningang werd een zone afgebakend die gereserveerd werd als zeeboerderij voor de kweek van hangmosselen. Bebakening en bewaking van de gevarenzone worden ontoereikend genoemd, worden pas op het laatste moment opgemerkt en zal onvermijdelijk resulteren in tal van ongevallen op schepen die met beschadigd roer of propellor onbestuurbaar zijn. De clubs vrezen dat vroeg of laat ook menselijke ongevallen niet uit te sluiten zijn en sluiten zich derhalve volledig aan bij de visie van de jachtlui, van de stad Nieuwpoort en van de Vlaamse watersportfederatie. De overheid en Colruyt werden door de betrokken clubs hierover uitvoerig ingelicht. Ze zijn niet gekant tegen zeeboerderijen, tegen experimenten met mosselkweek, maar dan wel op een veilige plaats en niet in de aanlooproute naar een zo belangrijke internationale jachthaven. Een gelijkaardig en mislukt experiment in het verleden heeft aangetoond welke kracht de zee en het water kunnen hebben en wat het voor de gemeenschap kost om schade te herstellen.”

“Ter vergelijking: men gaat ook geen bietenveld aanleggen midden op een autoweg! Gevaarlijk voor jeugdopleidingen: stel je voor dat opleidingen voor jonge fietsers zouden plaats vinden op drukke rotondes. Niemand zou dat aanvaarden. Toch wordt de zeeboerderij op amper 2 km buiten het havenhoofd aangelegd, precies waar vaak en heel veel zeilcursussen, opleidingen en wedstrijden voor jonge zeilers plaatsvinden. Een onbegrijpelijke keuze waar zowel leraars van SPORT VLAANDEREN als privé-instructeurs zich terecht zorgen over maken, evenals de ouders van kinderen die hier hun zeilinitiatie en instructie krijgen. Ook niet te vergeten: de talrijke internationale wedstrijden georganiseerd door de jachtclubs en de meer dan 8000 bootovernachtingen per jaar, met gemiddeld drie personen per jacht. Reken op een bezoekersaantal van meer dan 30.000 personen, wat het economisch belang voor stad en regio voldoende illustreert. ”

Tenslotte begrijpen noch de clubs noch hun leden waarom de overheid hier met twee maten en twee gewichten rekent: “dezelfde argumenten waarvan de overheid zich bedient om te protesteren tegen het windmolenpark nabij de Panne, zijn perfect van toepassing tegen de zeeboerderij.” 

Onbegrijpelijk. In de steek gelaten?

Jachtlui, hun clubs en federatie voelen zich dan ook verweesd, in de steek gelaten voor onduidelijke belangen. De kans op ongevallen, de onvolledige signalisatie en bewaking van deze permanent onder de zeespiegel liggende gevarenzone, een enorme verhoging van het risico bij nacht of slechte zichtbaarheid, en als klap op de vuurpijl de plannen voor een enorm windmolenpark voor de kust nabij De Panne, wat het varen in de Belgische kustwateren nog minder aantrekkelijk en gevaarlijker zal maken, wekken niet enkel grote wrevel, maar ook protest vanwege de visserij, de kustvaart en de volledige pleziervaartsector.
Zowel de clubs als de stad vragen daarom met aandrang aan de bevoegde minister Vincent Van Quickenborne en aan Colruyt om de situatie en de plannen te herbekijken met het oog op een veiliger locatie van de boerderij ter bevordering van de veiligheid voor de scheepvaart, en de toeristische en economische belangen van de stad en de regio. Daarom zijn de 3 jachtclubs samen met de federatie naar de Raad van State gegaan om de zaak met gezond verstand te laten bekijken in het belang van hun leden en de toekomst.

Vervolggesprekken

Patti Verdoodt van de Colruyt-groep reageert:  “Wij begrijpen de bezorgdheden van de jachtclubs en de zeilers en zijn al in gesprek gegaan met hen, en ook met de overheid en verwachten nog vervolggesprekken. We wensen toch te duiden dat Colruyt Group de zone waarvoor de vergunningen werden verkregen niet zelf heeft bepaald. Dit ligt vast in het Marien Ruimtelijk plan dat werd goedgekeurd in de schoot van de Federale Regering en waardoor een kader werd gecreëerd dat een innovatief project zoals de zeeboerderij mogelijk maakt. Het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 is tot stand gekomen na heel wat overlegmomenten met heel wat sectoren en overheden van ons land.”

“Voor het verkrijgen van de milieuvergunning zijn er een aantal verplichte studies uitgevoerd zoals het milieu-effecten rapport met passende beoordeling en het visserij-effecten rapport. Dit laatste werd opgemaakt door de kennisinstelling ILVO. De resultaten van deze studies werden mee opgenomen in de milieuvergunning en de verplichte monitoring die hiermee gepaard gaat. Zo blijkt dat onder andere de biodiversiteit lokaal kan toenemen en dat de economische impact op de visserij beperkt is.”

“In het Marien Ruimtelijk Plan zijn 5 commerciële zones afgebakend (locatie en afmetingen) waarvan projectzone C er eentje is. Zone C, die op zo’n 5 km voor de Belgische kust ligt, is meteen ook de kleinste zone. Colruyt Group heeft voor deze zone gekozen omdat we hier al heel wat onderzoekservaring hebben opgedaan en we dus weten dat deze zone erg geschikt is voor de teelt van mariene eiwitbronnen, zoals mosselen, oesters en zeewier dankzij de goede waterkwaliteit en de aanwezigheid van veel nutriënten. We kunnen ons project niet zomaar verplaatsen naar één van de andere 4 zones.”

“Colruyt Group doet voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de zeeboerderij, alsook voor het opzetten van de verdere verwerkingsketen (kweek, oogst, verwerking en verpakking) een beroep op partners met de nodige expertise. Ook voor het garanderen van de veiligheid in en rond de zeeboerderij en voor het monitoren van de impact op het milieu, zal de groep gerichte partnerships aangaan.”

“Daarnaast zet Colruyt Group in op constructief overleg met alle betrokkenen, zoals de lokale besturen, de havens, de visserij en de pleziervaart. We beseffen heel goed dat sommige partijen zich vragen stellen en blijven in dialoog gaan. Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat heel wat lokale spelers positief staan tegenover de komst van een zeeboerderij en hier mee hun schouders willen onderzetten. Wie interesse heeft in ons project, nodigen we uit om met ons rond de tafel te zitten."

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?