Woenst blaast nieuw leven in brouwerijhoeve ‘Appelmans’

Ontwikkelaar Woenst uit Ternat plant in het centrum van Sint-Martens- Bodegem een nieuwbouw- en renovatieproject.

Onder de kerktoren ligt de brouwerijhoeve ‘Appelmans’. Deze hoeve met brouwerij en bijhorende kroeg werden jarenlang ‘De Katte’ genoemd; waaraan het huidig project haar naam dankt. (Heemkring B.K.W. publiceerde hierover recent een werkstuk - zie link.)

Het project

Het kenmerkende woonhuis, op de hoek van de Sint-Martinusstraat met de Wolsemstraat, blijft samen met de overige gebouwvleugels van de vierkantshoeve integraal bewaard. De achterliggende weide wordt aangewend voor nieuwbouwwoningen.

De hoeve maakt onderdeel uit van het beschermde dorpsgezicht van Sint-Martens-Bodegem. Dit maakte van de ontwikkeling en
herbestemming een zeer moeilijke en delicate oefening. Het nam dan ook meer tijd in beslag dan initieel vooropgesteld; ruim 5 jaar. Het
Agentschap Onroerend Erfgoed, dat advies moet verlenen voor dit dossier, werd van in het begin mee betrokken bij het ontwerp.

Dit resulteert nu in een renovatie van de bestaande gebouwen met respect voor het beeldbepalend karakter van de gevels. Er wordt  weinig gewijzigd aan het uitzicht van de straatgevels. De bestaande vierkantshoeve zal worden gerenoveerd en omgevormd tot 8 appartementen, 7 woningen en 1 studio. Elk met private buitenruimte.

Van op de straat oogt het boerenhof nogal gesloten, maar vanop de charmante binnenkoer valt des te meer op hoe
groot bepaalde vleugels zijn.

Ter hoogte van de Sint-Martinusstraat zal een voetpad worden aangelegd. Dit om de verkeersveiligheid, nabij o.a. basisschool
't Klavertje Vier, te verbeteren. De voorliggende straat wordt mogelijk omgevormd en aangepast voor eenrichtingsverkeer.
In de Wolsemstraat zal eveneens een voetpad worden aangelegd (waar mogelijk).

Op de achterliggende weide, t.h.v. de Wolsemstraat, zal een nieuw gebouw in vierkantsformatie opgetrokken worden. Qua inplanting en opbouw refereert het naar de bestaande vierkantshoeve, waardoor een spanningsveld gecreëerd wordt tussen ‘oud’ en ‘nieuw’.

De nieuw op te richten ‘vierkantshoeve’ biedt plaats aan 21 grondgebonden eengezinswoningen verdeeld over 4 verschillende vleugels, rondom een gemeenschappelijke binnenkoer. Er zijn zowel twee- als drieslaapkamerwoningen aanwezig met een al dan niet vrij in te richten zolderruimte, een privatieve tuin of terras.

Onder het nieuwbouwgedeelte zal een ondergrondse parking voorzien worden voor meer dan 50 wagens en verschillende private bergingen. Op deze manier zullen alle wagens verdwijnen uit het zicht. Bovengronds worden enkele bezoekersparkings voorzien.

Verder zal er een afgesloten fietsenstalling aanwezig zijn in de ondergrondse parking. "We zetten als ontwikkelaar sterk in op de fiets. Daarom krijgt iedere toekomstige eigenaar van ons een elektrische fiets", klinkt het.

De ruimte tussen de oude en nieuwe vierkantshoeves zal worden aangelegd met een boomgaard die publiek toegankelijk zal zijn. De binnenkoeren worden aangelegd met het nodige groen en zullen fungeren als rust-, speel- en ontmoetingsplek voor de toekomstige
bewoners.

Als onze woningen en appartementen krijgen standaard het ‘BEN’-label (Bijna EnergieNeutraal). Onder andere omdat we er zullen werken met geothermie en zonnepanelen. De toekomstige bewoners verkrijgen hierdoor ook korting op hun onroerende voorheffing.

Procedure

De bouwaanvraag ligt in openbaar onderzoek van 17/06 tem 18/07. Normaliter organiseert Woenst steeds een doorlopende infomarkt voor de buurtbewoners bij aanvang van het openbaar onderzoek. Als gevolg van de opgelegde covid 19-maatregelen wordt dit pas toegestaan vanaf 01/07 en enkel op afspraak.

Om die reden organiseert Woenst pas op 04/07/2020 een toelichtingsmoment voor de buurtbewoners. Dit zal doorgaan te Louis
1924 (Lange Veldstraat 19, 1700 Sint-Martens-Bodegem). Inschrijven kan via de projectwebsite www.dekatte.info. Hier komt binnenkort ook
alle nuttige info ter beschikking om inzicht te krijgen in de bouwaanvraag.

Er dient uiterlijk een beslissing genomen te worden door het college van burgemeester & schepenen op 20 november 2020. Zonder tegenslagen zou de bouw aangevat kunnen worden in het najaar van 2021 en kunnen de eerste bewoners er intrekken voorjaar 2023.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?