Winwinlening te weinig bekend bij Vlaams-Brabantse ondernemers

Begin dit jaar bleek uit een overzicht van het aantal aanvragen voor winwinleningen van 2006 tot 2019 dat de financieringsvorm in onze provincie slechts een beperkt succes kende. In 2019 kwamen op een totaal van 2630 aanvragen 'slechts' 372 dossiers uit Vlaams-Brabant. Goed voor een totaalbedrag van nog geen 8,5 miljoen euro.

Hoe werkt het precies?

Vrienden en familie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een winwinlening met vaste looptijd verstrekken. Ze krijgen daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Begin mei besliste de Vlaamse Overheid in volle crisistijd om, mee op vraag van UNIZO, de winwinlening uit te breiden:

- Er wordt voorzien in meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.

- De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro, het maximum van 200.000 euro per onderneming wordt opgetrokken tot 300.000 euro.

- Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

- Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken.

- De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet en minimum de helft van die rentevoet (1,75% voor 2020).

- De Vlaamse waarborg wordt tot slot verhoogd. Als de kredietnemer niet kan terugbetalen in geval van faillissement bijvoorbeeld, is er in de plaats van 30% nu tijdelijk 40% overheidswaarborg. Dat geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021 voor de gehele looptijd. Daarna is er een overheidswaarborg van 30%.

Hoog rendement

Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: "Iedereen weet dat bij onze KMO's de nood aan bijkomende middelen ten gevolge van de coronacrisis enorm is. En we mogen niet alle heil verwachten van de banken. Vrienden en familieleden aansporen om financieel bij te springen is dus een heel goede zaak. En de geldschieters kunnen er zelf hun voordeel mee doen, want het rendement ligt een pak hoger dan bij een spaarboekje. Kortom, iedereen wint! Deze formule moet dan ook verder bekend gemaakt en gepromoot worden bij ondernemers en burgers."

Alex De Ridder, Accountmanager bedrijfsinvesteringen PMV/z: "De winwinlening is een uitstekend middel om Vlaamse ondernemers te blijven ondersteunen, ook in deze moeilijke coronatijden. We zien dat als er een winwinlening is, dat ook andere geldschieters  dit zien als quasi-eigen inbreng, en ook sneller zullen financieren."

Bierhuis

Gert Christiaens - Oud Beersel (Beersel): "Oud Beersel maakt al sinds 2007 gebruik van het systeem van de winwinlening om haar groei te financieren. Zowel familie, vrienden als klanten waren bereid om Oud Beersel op deze manier te ondersteunen. In 2017 werd met een nieuwe financieringsronde geld opgehaald met de winwinlening om het voormalige Bierhuis Oud Beersel terug te kopen met als doel dit in haar oude glorie te herstellen. Door de garanties van de overheid en rente en fiscale aftrek is dit een aantrekkelijke formule voor de schuldeiser, en aangezien het een achtergestelde lening is hebben we dit bij de besprekingen met onze bank gebruikt voor het aangaan van de resterende financiering voor het Bierhuis."

Koen Demesmaeker - KD Maatwerk (Hoeilaart): "Ik zocht financiering en vond mijn ouders en schoonouders bereid om mij daarbij te ondersteunen. De winwinlening was dan dé ideale formule, voordelig zowel voor mijn familie als voor mijzelf."

Meer weten?

www.unizo.be/gebruik-maken-van-een-win-winlening-tijdens-deze-coronacrisis / www.pmvz.eu/winwinlening

Ook Brusselse winwinlening wordt mogelijk

Op 30 april besliste de Brusselse ministerraad om een Brusselse winwinlening te creëren. UNIZO ziet zo een strijdpunt sinds meerdere jaren vervuld. De winwinlening heet in Brussel 'proxy-lening', maar is evenzeer bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren voor de financiering van kmo's . Een privépersoon die een lening geeft aan een Brusselse kmo, zal daarvoor een belastingvermindering krijgen. UNIZO dringt alvast aan op de snelle inwerkingtreding van de maatregel, in een periode waarin bijkomende financiering voor ondernemers meer dan welkom is.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?