Windkatern van milieuraad pleit voor windenergie in Lennik

LENNIK – Vandaag viel in Lennik de Windkatern 1 over “Windenergie in Lennik” in de bus. De milieuraad geeft met dit document meer uitleg over een mogelijk project in de gemeente.

In de inleiding legt de milieuraad uit waarom er in Lennik best gekozen wordt voor coöperatieve windenergie. Uit een studie is gebleken dat  windturbines de hele gemeente van windenergie kunnen voorzien. Iedere Lennikenaar kan zelf mee doen aan het project door een direct aandeelhouderschap en door afname van groene elektriciteit tegen een eerlijke prijs. Door zelf energie te produceren kunnen de steeds stijgende energieprijzen onder controle gehouden worden.

Op basis van een studie van Lennikenaren Bruno Moens en professor Henk Meert   werden 3 locaties gevonden waar windenergie kan opgewekt worden in Lennik.  Het zijn de beste plaatsen uit 12 onderzochte mogelijke locaties.

In een volgend hoofdstuk weerlegt de milieuraad de vooroordelen over geluidsoverlast. Door technologische ontwikkelingen, aerodynamische wieken en ringasdynamo’s (zonder tandwielkasten) is het geproduceerde geluid lager dan het achtergrondgeluid van 39 decibel (dBA) dat voor woongebieden geldt.

Uit een artikel op de website van Immoweb blijkt dan weer dat kort voor de realisatie van windturbines de waarde van woningen daalt,  maar dat, eens de molens in werking zijn, het vastgoed weer de marktkoers volgt. Dat blijkt ook uit een studie van de Hogeschool West-Vlaanderen over de mening van omwonenden van windturbines.

In Lennik wil men een strikte slagschaduwstopregeling invoeren. Met deze regeling valt de windturbine stil als de schaduw op een woning valt. Zo ondervindt niemand hinder. Lennik is daarmee strenger dan de Vlaamse normen.

Een coöperatieve aanpak is de beste om het energiebeheer en de energieprijzen onder controle te krijgen. In 2010 stegen de energieprijzen met 10 % en in 2011 met 20%. In Duitsland en Denemarken zijn zo de meeste lokale projecten gerealiseerd met steun van de bevolking als gevolg.

Lennikenaren kunnen aandelen van 250 euro aankopen en zo rechtstreeks participeren in het project. In bestaande coöperatieve vennootschappen rond windenergie leveren de aandelen jaarlijks een dividend van 6% op.  De geleverde elektriciteit is bovendien 10 tot 15 % goedkoper dan deze van standaardleveranciers. Een gezin dat 1000 euro investeert ontvangt een dividend van 60 euro en spaart 74,15 euro uit op haar elektriciteitsrekening.

Winenergie zorgt voor een vermindering van 3.563 ton voor Lennik alleen. Er wordt op jaarbasis 33 kg kernafval  voorkomen.

Lennik laat zich inspireren door het voorbeeld van de stad Eeklo dat sinds 2002 samenwerkt met Ecopower. 387 gezinnen zijn er medebezitter van windturbines. Lennik wil na een bijkomende studie de geschikte locaties aankopen en een openbare aanbesteding uitschrijven waarin de participatie van alle inwoners centraal staat. enH

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?