Willy Vanderstraeten, nieuwe directeur a.i. Kenniscentrum Civiele Veiligheid

REGIO - Het Beheerscomité van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) heeft Willy Vanderstraeten (60) uit Schepdaal aangeduid als nieuwe directeur a.i. Willy Vanderstraeten doorliep alle rangen van de brandweer in de korpsen van Asse en Lennik.

“Lesgeven is voor mij altijd een evidentie geweest. Vanuit de praktijk van het lesgeven, heb ik vastgesteld dat vele brandweercursussen niet meer aangepast waren aan de nieuwe uitdagingen. Het mogen meewerken aan het vernieuwen hiervan is zeker een boeiende uitdaging”.

Willy is sinds dit jaar al als expert gedetacheerd bij het Kenniscentrum. We vroegen hem wat zijn visie voor het Kenniscentrum is voor de komende jaren.

Wat moet volgens jou de komende jaren de prioriteit zijn van het Kenniscentrum?

Willy: Als belangrijkste taak  voor het Kenniscentrum zie ik het verder implementeren van de hervorming van de Civiele Veiligheid door het afwerken van de nieuwe cursussen en opleidingen, zoals deze voorzien zijn in het nieuwe KB betreffende de opleidingen. Het Kenniscentrum heeft hier een zeer belangrijke, verbindende taak. De opleidingen moeten gedragen worden door de hele brandweer, zonder onderscheid naar regio of belangrijkheid van de zones. De finaliteit van de opleidingen is ervoor te zorgen dat alle brandweerlieden op een uniforme wijze gaan werken, zodat ze maximaal samen een incident kunnen beheersen. Ook de inbreng van de erkende opleidingscentra die op een berg van knowhow zitten, zal een doorslaggevende rol spelen. Zij zullen immers later de opleidingen implementeren.

Eenmaal de cursussen afgewerkt zijn, moet er gezocht worden naar nieuwe opleidingsbehoeftes, aangepast aan de nieuwe technieken. Het is de bedoeling om daarna de pedagogiek van de cursussen te verbeteren, zodat ze inzichtelijker en aangenamer om studeren worden

In het nieuwe KB wordt “e-learning” voor brandweeropleidingen vermeld. Wat zijn je ideeën daarover?

Willy: Vermits het aanwezigheidsquorum in de cursussen wordt afgeschaft, openen zich ook mogelijkheden voor e-learning. Op dit ogenblik bestaat er nog niets op dit vlak, maar we denken bijvoorbeeld aan interactieve cursussen, waar een opleiding in stukken kan gevolgd worden en waarin elk onderdeel gevolgd kan worden door een korte test om te kijken of de cursist alles goed begrepen heeft. De opleidingen moeten ondersteund worden door korte instructiefilms, wat met de huidige communicatiemogelijkheden zelfs niet veel geld moet kosten. Cursisten die deze vorm van opleiding gevolgd hebben, moeten klaar zijn om te slagen in de evaluatie over dit ontwerp. 

Eveneens in het kader van nieuwe technologieën moet het virtueel leren verder uitgewerkt worden. De belangrijkste manier om kennis te verwerven is het “leren on the job”.  Met brandweerinterventies is dit niet altijd doenbaar en daarom moet aan de cursisten de mogelijkheid geboden worden om in realistische omstandigheden te oefenen. Met virtuele platforms kunnen perfect de gevolgen van bepaalde beslissingen worden weergegeven, zonder dat dit leidt tot schade of slachtoffers. 

Het Kenniscentrum is opgericht voor de brandweer en Civiele Bescherming. Wat wil jij, behalve grootschalige projecten als de hervorming van de opleidingen natuurlijk, als nieuwe Directeur a.i. betekenen voor de mensen op het terrein?

Willy: Vanuit mijn FIST-achtergrond, wil ik meer aandacht besteden aan de factor welzijn op het werk. Stress is de tweede reden van zowel absenteïsme op het werk als van burn-out. Ook de problematieken van het beroep en de effecten op de gezondheid van de brandweerlieden verdient de nodige aandacht en opvolging.

Het nieuwe KB op de opleidingen is er bijna. Het werd aangepast om vrijwilligers maximaal de kans te geven om hun droom om ooit brandweerman te worden waar te maken. Er kan over gediscuteerd worden of dit een goede of een slechte zaak is, maar een ding is zeker: we moeten absoluut vermijden dat er twee soorten brandweerman komen. Er bestaan in België geen aparte interventies voor vrijwilligers en beroepspersoneel bij de brandweer. Het enige verschil is dat er in bepaalde zones meer of minder incidenten zijn. Elk incident op zich houdt potentiële risico’s in en het is aan ons om deze correct in te schatten en te beheersen. Dit kan alleen door een goede basisopleiding, een voortdurende bijscholing en door aan je fysieke conditie te blijven werken. Dit geldt voor het operationeel personeel bij zowel brandweer als Civiele Bescherming. Ik ben zelf al jaren brandweervrijwilliger en reserveofficier bij het Regiment Paracommando, dus vind ik het niet meer dan normaal om me fit te houden, ongeacht mijn leeftijd. Ik hecht er dan ook veel belang aan om jaarlijks te slagen in de lichamelijke geschiktheidstesten.

Loopbaan Willy Vanderstraeten

Gedurende de 25 jaar dat hij vrijwilliger was, heeft Willy Vanderstraeten alle sporten van de hiërarchie doorlopen: van brandweerman tot kapitein. Reeds op jonge leeftijd was hij betrokken bij de hulpdiensten: “Ik wou niet behoren tot de massa die in geval van incident of als iemand in nood was, werkloos bleef toekijken”. Hij engageerde zich volop in het Vlaamse Kruis als helper, ambulancier en lesgever E.H.B.O. Toen in 1991 een voorpost van de Brandweer van Asse werd opgericht in zijn woonplaats Dilbeek, was het een evidentie dat hij zich aanmeldde als vrijwilliger. Intussen volgde hij alle mogelijke cursussen, waaronder het brevet van dringende geneeskundige hulpverlening en het brevet van onderluitenant. De brandweer werd een tweede, quasi voltijdse job: “Mijn echtgenote pleegt te zeggen: bij de brandweer zijn is een ziekte en als je het mij vraagt, een ongeneeslijke ziekte”.

Na een verhuis, was de kazerne van Lennik dichter bij zijn nieuwe woonplaats en omdat daar een nood was aan officieren, maakte hij de overstap naar de brandweer van Lennik. Daar was hij, na het volbrengen van het stagejaar, kort eerste-sergeant, waarna in 2001 de bevordering tot onderluitenant-vrijwilliger volgde. In die functie was hij verantwoordelijk voor de opleidingen binnen het korps. Begin 2015, na de hervorming van de Civiele Veiligheid, werd hij bevorderd tot kapitein. In deze periode was hij eveneens vaste lesgever in het opleidingscentrum PIVO van Vlaams-Brabant in de opleidingen brandweerman en onderofficier. 

Professioneel was hij steeds werkzaam in de financiële sector, eerst in een bank en daarna in de sociale huisvesting, waar hij directeur was van een van de grootste huisvestingsmaatschappijen. Toen de maatschappij in 2014 werd overgenomen, ging hij eerst tijdelijk aan de slag in een notariskantoor om daarna als expert te gaan werken voor het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. 

De keuze om voor het Kenniscentrum te gaan werken en nu ook directeur a.i. te worden, ligt volledig in het verlengde van de ervaring die hij tijdens zijn loopbaan opgedaan heeft.

Bron: Algemene directie Civiele Veiligheid

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?