Wildersportcomplex om veiligheidsredenen gesloten

SINT-PIETERS-LEEUW - Om veiligheidsredenen wordt de sporthal van het Wildersportcomplex met onmiddellijke ingang buiten gebruik gesteld. Het zwembad en de cafetaria blijven wel nog open.

Sedert enkele weken werd de sportdienst op de hoogte gesteld van een barst in één van de spanten van de sporthal. Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat de barst ernstiger is dan aanvankelijk gedacht.

Op advies van een door het gemeentebestuur aangestelde deskundige en van de brandweercommandant, die vandaag met een bouwkundig ingenieur ter plaatse kwam,  ziet de burgemeester, in overleg met de schepen van sport,  zich genoodzaakt de sporthal tijdelijk te sluiten. Het zwembad en de cafetaria blijven open. De sluiting is een preventieve maatregel. Op dit ogenblik kan immers niet worden bepaald in welke mate de draagkracht van het spant is aangetast.

Een mogelijke oorzaak zou gevonden kunnen worden in de bijkomende belasting van het dak door de zonnepanelen die enkele jaren geleden werden geplaatst. Doch hierover kan op dit ogenblik nog geen uitspraak worden gedaan. Bijkomend onderzoek is lopend.

Burgemeester Luc Deconinck: “Het is op dit ogenblik niet mogelijk te bepalen wanneer de sporthal opnieuw in gebruik kan genomen worden. Hiervoor wordt het advies van de deskundigen afgewacht. We hopen dat op korte termijn het spant minstens voorlopig kan worden hersteld.”

Schepen voor Sport Jos Speeckaert: “Na de brand in de sporthal van Ruisbroek is dit de tweede keer dat  een gemeentelijke sporthal door overmacht moet worden gesloten. Het gemeentebestuur realiseert zich dat dit voor alle betrokken verenigingen, voor de  gebruikers en voor de uitbater van het cafetaria een zware slag is. Het bestuur en de sportdienst zullen alles in het werk stellen om de verenigingen te helpen om de sportactiviteiten op een andere locatie te kunnen laten doorgaan en om de periode van ongeschiktheid zo kort mogelijk te houden.”

Wellicht zullen ook het seniorenfeest (gepland op 8 oktober a.s.) en de info-avond over de Bergensesteenweg (gepland op 9 oktober a.s. )moeten uitwijken naar een andere locatie. De beslissing hierover wordt volgende week genomen en zal via de pers worden bekendgemaakt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?