Wijkcomité Sint-Rochus stelt prioriteitenlijst op

HALLE – Voor het verkeersnetwerk in Halle staan er voor de toekomst aanpassingen op het programma. Daarom maakte het wijkcomité Sint-Rochus een bescheiden prioriteitenlijst.

Volgens het wijkcomité zou er prioriteit moeten worden gegeven aan de voorgestelde flankerende maatregelen. Dat zou best gebeuren voor de grote ingrepen, vertellen ze. Het wijkcomité vergelijkt het met een waterloop: eerst de veilige en leefbare doorstroming garanderen alvorens de sluizen open te zetten.

Grote zone 30

In de top 4, zoals het wijkcomité het zelf noemt, staat ‘de invoering van één algemene, grote zone 30 op korte termijn’ op nummer 1.

Volgens het wijkcomité geeft dit het signaal dat de zwakke weggebruiker prioritair is, dat in een stad die het STOP-principe hanteert. STOP staat voor: zoveel mogelijk stappen, trappen, het openbaar en collectief vervoer gebruiken en daarna pas de personenwagen inzetten.

Autobestuurders zouden niet steeds moeten opletten voor wisselende snelheidsregimes. Het wijkcomité wijst ook op de verminderde kans op ongevallen en letsels. De leefbaarheid op straat voor de andere weggebruikers en bewoners zou zo worden verhoogd.

Het wijkcomité pleit voor het behoud van de wegmarkeringen, ook al is dat strikt genomen niet nodig in een zone 30. Met buurtbewoners, wijkcomités en scholen zou men volgens hen kunnen samenwerken aan een uitgebreide sensibiliseringscampagne. Het wijkcomité raadt ook consequente controles in deze zone aan.

Verkeersremmende aanpassingen

Op nummer 2 staat ‘verkeersremmende aanpassingen aan de infrastructuur’. Sommige straten zouden uitnodigen om de gaspedaal te staan en een vlotte doorstroming trekt dan weer sluipverkeer aan.

Het wijkcomité pleit voor een grondig onderhoud van de voetpaden en om aan de oversteekpunten te werken. Volgens hen ontbreken er oversteekpunten op enkele belangrijke plaatsen zoals scholen.

Groen

Op de derde plaats komt ‘groen in de wijk’. Bij elke toekomstige ingreep aan de verkeersinfrastructuur zou men kunnen overwegen of er plaats is voor aangepast groen. Die vraag kwam voort uit de wijkbabbel van Sint-Rochus.

Tonnage

Tot slot, zijn ze voor ‘een tonnage beperking voor de woonwijken’. Volgens hen hoort zwaar vrachtverkeer niet thuis in woonwijken. Hierbij verwijzen ze naar het Citydepot-model in Hasselt. Daar wordt onder andere gewerkt met een gezamenlijk depot aan de stadsrand. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?