Wie zijn onze Halse Duurzame Helden van 2022?

Van 18 tot 25 september vieren we wereldwijd de Week van de Duurzame Gemeente met als thema dit jaar: ‘Laat niemand achter’. Als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen die zich 7 jaar geleden engageerden om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties op te nemen in het lokale beleid, is Halle uiteraard ook van de partij. En ook dit jaar roept onze stad een aantal Halse organisaties en initiatieven uit tot onze ‘Duurzame Helden’.

In september 2015 ondertekenden staatshoofden en overheidsvertegenwoordigers uit alle uithoeken van de wereld in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030’. Deze omvat alle duurzame ontwikkelingsdoeleinden (Sustainable Development Goals of SDG’s) die tegen 2030 bereikt moeten worden. De SDG’s zijn een oproep tot actie voor alle landen – arm en rijk – om welvaart te bevorderen en armoede de wereld uit te helpen, en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering.

Naar goede gewoonte zet Halle ook dit jaar tijdens de ‘Week van de Duurzame Gemeente’, van zaterdag 18 tot zaterdag 25 september, de eigen Duurzame Helden in de kijker. Eén voor één mensen of organisaties die zich bekommeren om armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking. Inspanningen die Halle bijzonder waardeert, want een duurzame stad bouw je niet alleen.

Overzicht van de Duurzame Helden van 2022 – ‘Laat niemand achter’!

Interlevensbeschouwlijke dialoog en ontmoeting

Hallemaal Gelijk Onthaal

Ligo Buizingen

Open Armen

OMME-Karreke

Centrum voor Menswelzijn

Inloopcentrum MézenHalle

GoeGerief!

Project brugfiguur in het onderwijs

Vrijwilligers van het Minder Mobielen Vervoer

Gonda Sanders

Evita Grzibovska

Monique Desmedt

Meer info bij elke genomineerde via deze link: Wie zijn onze Halse Duurzame Helden van 2022? | Stad Halle

 

 

Foto’s © Jan Demol

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?