Wie moet er opdraaien voor vervuiling onder gebouw Proeftuin in Pamel?

ROOSDAAL – De rechtbank moet uitmaken wie er moet opdraaien voor de sanering na een stookolielek in het domein van de Proeftuin in Pamel. Daar kwamen in 1997 enkele duizenden liters stookolie in het milieu terecht.

Provincieraadslid Jan Laeremans stelde daar over een vraag aan de provincie “Vandaag kreeg ik antwoord op mijn schriftelijke vragen. Daaruit blijkt dat de sanering geraamd wordt op zo’n 350.000 euro en dat ze afkomstig is van een “calamiteit”, namelijk een serieus olielek bij het vullen van een mazouttank in 1997. Gelukkig lijkt de vervuiling vrij stabiel en zit ze onder een gebouw, dat wel afgebroken moet worden binnen de 14 jaar.”

“Aangezien de proeftuin niet alleen gebruikt wordt door de provincie maar ook nog steeds door de  Commission Communautaire Française  (Cocof) en de Vlaamse Gemeenschapscommisie Brussel (VGC), (de erfgenamen van de unitaire provincie Brabant, met twee Brusselse tuinbouwscholen), moeten ook zij voor de onkosten mee opdraaien. VGC heeft dat toegezegd, Cocof weigert omdat ze toch de proeftuin zouden verlaten in 2015 of ten laatste 2016, omdat de verdeelsleutel niet in verhouding zou zijn en omdat Vlaams-Brabant de enige partij zou zijn die voordeel ondervindt van de meerwaarde van de site die ontstaat door de gerealiseerde bodemsaneringswerken”, zegt Jan Laeremans.

Rechtbank

De provincie heeft daarom de COCOF voor de rechter gedaagd. “Meer dan terecht, lijkt me. De Franstaligen van Brussel kuisen hun schop af zonder mee te willen betalen. Het antwoord roept meteen nog enkele bijkomende vragen op. Om welk gebouw gaat het juist en wat wil men daar in de toekomst mee gaan doen? Welk bedrag moest de COCOF betalen? Wat zijn de gevolgen van het vertrek van de COCOF? De ambtenaren die het dossier behandelen zijn met vakantie. Ik zal bijgevolg een bijkomende schriftelijke vraag moeten stellen en zal dat ook bezorgen in de loop van januari”, aldus Laeremans.

Civiele bescherming

De milieuambtenaar Johnny Vanhee van de gemeente Roosdaal herinnert zich het incident nog heel goed. “Het was het eerste probleem waarmee ik als milieuambtenaar werd geconfronteerd. De chauffeur die stookolie kwam leveren had een verkeerde tank aangesloten. Terwijl hij in zijn cabine zat te wachten liepen er enkele duizenden liter mazout over. De mazout liep naar een beek en naar de Dender.  De civiele bescherming heeft dammen geplaatst om de vervuiling te beperken en de waterlopen gesaneerd. De politie heeft toen een pv opgesteld maar sindsdien hoorden wij er niets meer van. Dat komt omdat de proeftuin een overheidsinstelling is, die onder de milieu-inspectie valt”, zegt Johnny Vanhee.

Sanering

Volgens Yves Hendrickx, verantwoordelijk voor de proeftuin, gaat het om twee ondergrondse tanks van elk 50.000 liter. “De vervuiling is naast het ongeval van 1997 ook te wijten aan het morsen van brandstof. We weten dat we als provincie Vlaams-Brabant niet onder een sanering uit kunnen. Er is al een wettelijk voorzien bodemonderzoek uitgevoerd in samenspraak met OVAM. Er zijn al bodemstalen genomen en de volgende moeten pas binnen de 3 jaar genomen worden. Alles is in kaart gebracht en OVAM keurde onze aanpak goed. Pas als er verbouwingen zouden gebeuren moet er onmiddellijk gesaneerd worden.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?