Weyts en Demir investeren 352.413 € in meer toegankelijk groen in Lennik

Vlaamse ministers Weyts en Demir investeren samen € 3,5 miljoen om de Vlaamse Rand rond Brussel groener en aantrekkelijker te maken. De twee ministers keuren 24 concrete projecten goed waarmee lokale besturen en natuurverenigingen meer en toegankelijkere natuur kunnen creëren. Vzw Zonnestraal en de gemeente Lennik krijgen subsidies voor de aankoop van gronden.

Tijdens de twee lockdowns trokken we massaal de vele natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen in om te wandelen, te fietsen of te ontspannen. Vooral in de verstedelijkte gebieden klonk de roep naar meer toegankelijk groen luider dan ooit.

Om aan die vraag tegemoet te komen, slaan Vlaams minister bevoegd voor Vlaamse Rand, Ben Weyts en zijn collega-minister bevoegd voor Omgeving, Zuhal Demir, de handen in elkaar. Lokale besturen en natuurverenigingen in de Vlaamse Rand rond Brussel konden projecten indienen om hun stad of gemeente groener en aantrekkelijker te maken. 24 projecten kregen groen licht. Ministers Demir en Weyts maken samen in totaal 3,5 miljoen euro vrij voor zo’n 83 hectare meer toegankelijk groen in de rand rond Brussel.

“Met Zuhal en de lokale besturen slaan we de handen in mekaar voor een groene en Vlaamse rand. Vroeger ging het daarbij vooral om het behouden van wat we hadden, nu zorgen we voor éxtra groen en éxtra bomen, we gaan in het offensief”, zegt Weyts.

“De Vlaming heeft tijdens dit aparte jaar de natuur echt herontdekt”, weet ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Voor Limburgers is toegankelijke natuur in de buurt de logica zelve, maar in meer verstedelijkte gebieden zoals de Vlaamse Rand is dat lang niet zo vanzelfsprekend. Daar steken we met deze projecten met plezier een tandje bij.”

Lennik

Zonnestraal vzw krijgt een subsidie van 187.533 € om van een terrein, dat aansluit op hun domein,  een Natuur- en belevingspark te maken.

De gemeenteraad keurde in oktober een subsidieaanvraag goed voor de aankoop van:

“-Een weiland  van  ongeveer  1  hectare  dat  gelegen  is  langs  de Slagvijverstraat, ideaal is voor bosuitbreiding en een aanvulling zal  zijn op  het aan te leggen speelbos langs de Alfred Algoetstraat met ligweide, bijkomende speelnatuur en een rustplek.

-Een akker  van ongeveer  een  halve  hectare  die  gelegen  is  langs Slagvijver  in  Sint-Martens-Lennik, ideaal  om  aan  bosuitbreiding  te  doen  en  op  die manier ook erosie tegen te gaan. Aangezien dit perceel langs twee zijden grenst aan openbaar  domein,  zal  het  ook  perfect  toegankelijk  zijn  voor  inwoners  om er tot rust te komen en verkoeling te vinden tijdens warme zomerdagen

-Percelen  van  ongeveer  3  hectare, gelegen  langs  de Molenbeek  in Sint-Martens-Lennik  ideaal om  het  bestaande  moeras  te  laten uitbreiden  en  aan  waterbuffering  te  doen  om  zo  een  klimaatbestendige  omgeving  te creëren  en  ervoor  te  zorgen  dat  er  tijdens  de  zomermaanden  een natuurlijke  en gespreide watervoeding is van de Molenbeek. Over dit terrein loopt er nog een procedure bij de Raad van State, nadat de eigenaar de drainering van het terrein opnieuw wilde activeren.

Het weiland dat gelegen is langs de Zavelstraat van ongeveer 57 are is ideaal om de  bestaande begraafplaats om te vormen tot een parkbegraafplaats en er een zone van te maken om tot rust te komen en meer sociaal contact. De omvorming tot een park moet ervoor zorgen dat de groene ruimten in deze zone robuuster, biodiverser en waardevoller worden.”

Het Vlaams gewest steunt deze aankopen met een subsidie van 164.880 €.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?