Werp een andere blik op de Dilbeekse begraafplaats

Op zondag 29 mei worden twee rondleidingen gehouden op de begraafplaats van Dilbeek. Die heeft immers een rijke geschiedenis.

In 2021 maakten de gemeente Dilbeek en de intergemeentelijke samenwerking voor cultuur en erfgoed ZENDER een inventarisatie, studie en waardering op over de begraafplaats van Dilbeek. Daaruit bleek dat diezelfde begraafplaats van bovenlokaal belang is. Naar aanleiding van de week van de begraafplaatsen kom je er meer over te weten.

Vijftig jaar geleden besliste de federale overheid om eeuwigdurende concessies (= een concessie is een aangekochte rustplaats op een begraafplaats) om te zetten naar 50-jarige concessies. Deze periode van 50 jaar loopt nu ten einde. Worden concessies niet vernieuwd, dan wordt het grafteken eigendom van de gemeente Dilbeek. Afhankelijk van de erfgoedwaarde, kan de gemeente beslissen om deze graftekens te behouden of te verwijderen, om zo plaats te maken voor een nieuwe invulling. Daarom drong een inventarisatie, studie en waardering zich op. Omdat uit de studie bleek dat de begraafplaats van Dilbeek van bovenlokaal belang is, vonden we het belangrijk om de sociaalhistorische context van de begraafplaats te delen met het grote publiek.

Zodoende kunnen geïnteresseerden op zondag 29 mei aansluiten bij twee rondleidingen, enerzijds over de cultuur-historische context van de begraafplaats, anderzijds over het onderhoud en de restauratie van de grafzerken. Kunsthistorica Anne-Mie Havermans en restauratiedeskundige Delphine Van de Voorde zullen de rondleidingen verzorgen. De rondleidingen zijn gratis, maar inschrijven is wel verplicht en kan via www.westrand.be/begraafplaats.

Voor de bezoeker wordt er vanaf zondag 29 mei ook een kaart van de begraafplaats ter beschikking gesteld, met historische informatie over onder meer de architecten die de uitstraling van de begraafplaats bepaalden en de bijzondere perken. De binnenzijde van de folder kan beschouwd worden als een schatkaart om op zoek te gaan naar enkele graven die om één of andere reden bijzonder zijn. De folder zal gratis ter beschikking worden gesteld aan de hoofdingang van de begraafplaats in de d’Arconatistraat.

(Foto : Anne-Mie Havermans)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?