Werkloosheidsgraad in Vlaams-Brabant onder Vlaams gemiddelde

Eind april 2019 telde Vlaams-Brabant 25.877 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn er 5,4% minder in vergelijking met april 2018.

Uit het maandrapport blijkt dat de werkloosheidsgraad  in Vlaams-Brabant met 5,0% negen tienden van een procentpunt onder het Vlaams gemiddelde ligt. Kijken we naar de regio’s dan zien we dat regio Leuven de op twee na laagste werkloosheidsgraad heeft (4,7%). Regio Vilvoorde volgt met een werkloosheidsgraad van 5,2% samen met de aangrenzende regio’s Aalst-Oudenaarde en Sint-Niklaas-Dendermonde. Regio Antwerpen blijft in Vlaanderen veruit de grootste werkloosheidsgraad kennen.

Opvallende dalers zijn de jongeren in Beroepsinschakelingswachttijd (BIT). Zij stijgen in beide regio's met meer dan 10%. Jonge schoolverlaters moeten een beroepsinschakelingstijd van één jaar doorlopen en twee positieve evaluaties van hun zoekgedrag krijgen, vooraleer ze een inschakelingsuitkering ontvangen. Vanaf dan worden ze gerubriceerd bij de WZUA’s.  

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: "De werkloosheidsgraad in de provincie daalt naar het niveau van 2008. Een duidelijk teken dat het beschikbaar potentieel steeds beperkter wordt. Toch zijn er nog heel wat werkzoekenden, vaak wel met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om de openstaande vacatures in te vullen zal het dus een zaak zijn van kansen geven en te grijpen. Bedrijven hebben er alle baat bij om naar een meer inclusief personeelsbeleid streven. Naast opleiding is werkplekleren een ideaal instrument om een bestaande competentiekloof te dichten."

Het hele maandrapport over werkzoekenden in Vlaams-Brabant vind je via:
https://sites.google.com/a/vdab.be/arbeidsmarktverkenner-vlaams-brabant/rapporten/werkloosheid


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?