"Werkgroep Oud Halle" vreest verdere afbraak historische stadskern

HALLE - De werkgroep Oud Halle, onderdeel van Streekvereniging Zenne en Zoniën, maakt zich ernstige zorgen over de teloorgang van de historische stadskern, nu opnieuw geïnventariseerde panden onder de slopershamer gaan. De werkgroep vreest dat het Halse stadsbestuur veel te weinig respect blijft tonen voor het waardevolle onroerende erfgoed dat de stadskern rijk is. 

In november 1997 ontving het Halse stadsbestuur het eindrapport van de inventaris van de oude stadskern van Halle van het Sint-Lucasarchief. In 2004 wees Dr. René Borremans, conservator van het Zuidwestbrabantsmuseum en lid van de Werkgroep "Oud Halle", er op dat er in de Volpestraat door het schepencollege toelating werd gegeven voor afbraak van een 16de eeuws gebouw dat op de lijst van het Sint-Lucasarchief stond.

Uit navraag bij het kabinet van toenmalig Minister Johan Sauwens bleek dat er druk was uitgeoefend door een ambtenaar en een lid van de Commissie voor Monumentenzorg Vlaams-Brabant op de ambtenaar voor monumentenzorg in Leuven. Hij had tot tweemaal toe geweigerd. Uiteindelijk zwichtte hij voor de druk. Het was echter te laat want de eigenaar zou planschade vragen. Uit dat onderzoek bleek dat het schepencollege reeds 6 panden die vermeld staan in het Sint-Lucasarchief had laten afbreken.

Dit incident lag aan de basis van de uitgave het boek "Halle434", een complete inventaris van alle waardevolle bouwwerken die de Halse binnenstad rijk is. Deze historisch en architecturaal verantwoorde inventaris bood en biedt elke Hallenaar de kans zelf vast te stellen wanneer er een historisch en waardevol pand werd afgebroken. Vragen van de Werkgroep "Oud Halle" voor overleg vooraf, werden door de het schepencollege genegeerd.  

Na de uitgave van "Halle434" werden er nog verschillende panden afgebroken: 

1. Een huis aan het Slachthuispleintje: dringende toelating wegens instortingsgevaar! Het identieke pand ernaast (eigendom van fietsenwinkel AVA) staat er nog en volgens de eigenaar is er geen enkel instortingsgevaar. Alleen het balkonnetje hangt nu eenzaam bij dr. Ignaas Lindemans aan de zijgevel.

2. Tour & Taxi -pand Architect Jos Decoster heeft een ontwerp gemaakt dat past in de omgeving en heeft uiteindelijk zijn bouwtoelating gekregen. Hier was er wel overleg tussen ir. Jos Decoster en de Werkgroep "Oud Halle", natuurlijk zonder tussenkomst van het stadsbestuur.

3. Architect Decoster wees er tijdens dit overleg op, dat er wat verder ook een huis opgenomen in de Sint-Lucas-inventaris "en stoemelings” is afgebroken.

4. Zopas is opnieuw een huis afgebroken aan de Brusselstraat nr. 3!

“Wat wil het Halse schepencollege bereiken? Wil het stadsbestuur de oude stadskern volledig vernieuwen en het eigen karakter van Halle vernietigen?” vraagt Oud Halle zich af. “Wij vragen meer respect voor de stadskern en meer overleg met iedereen die het Hzalse Erfgoed een warm hart toedraagt.”  “Daarstraks ben ik bij de afbraak geweest aan de Brusselksesteenweg” zegt een verontruste Ghislain Stas, voorzitter van Oud-Halle, “Achteraan ziet men een muur in breuksteen. Dit is de plaats van de vesten van Halle. Mogelijk zijn het de resten van de oude omwalling van Halle. Er moet duidelijk archeologisch uitgevoerd worden,Tot wie moeten wij ons richten?”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?