Werken Zittert starten op maandag 19 augustus

Met het oog op de herinrichting van de N9 wenst het gemeentebestuur ook Zittert deels onder handen te nemen. Het gedeelte van Zittert tussen de N9 en de spoorwegovergang beschikt namelijk over een verouderd rioleringsstelsel. Het gemeentebestuur wil dit vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel in combinatie met de vernieuwing van enkele nutsleidingen.

Deze werken zijn erg ingewikkeld en ingrijpend. Het is daarom volgens het gemeentebestuur moeilijk om een precieze timing van deze werken te geven.

Fase 1 : Aannemer De Jonge start vanaf 19 augustus met de vervanging van de riolering vanaf de N9 tot en met huisnummer 26.

Fase 2 : Vanaf half oktober vernieuwen Eandis, Proximus, Farys en Fluvius hun nutsleidingen in dit gedeelte.

Fase 3 : In een latere fase wordt het gedeelte vanaf huisnummer 26 tot en met de spoorwegovergang vernieuwd.

Water verzekerd

Omdat de waterleiding zich zeer kort bij de overige nutsleidingen bevindt en een gebroken leiding niet uit te sluiten valt, heeft Farys tijdelijk een bovengrondse waterleiding aangelegd. Zo zijn de inwoners steeds verzekerd van stromend water.

Mobiliteit

De werken starten aan de Brusselsesteenweg richting spoorweg. De aannemer probeert Zittert in de mate van het mogelijke toegankelijk te houden voor bewoners door het aanbrengen van een tijdelijke verharding in steenslag. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk.

Webpagina voor opvolging werken

Om inwoners op de hoogte te houden van het verloop van deze werken, is er op www.asse.be een webpagina aangemaakt waarop men de verschillende fasen van deze werken kan opvolgen: www.asse.be/zittert


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?