Werken voor meer beweging en ontmoeting rond gemeentehuis

Een tweetal weken geleden is de gemeente van start gegaan met de herinrichting van de omgeving rond het gemeentehuis en kerk. Door een aantal ingrepen wil het gemeentebestuur deze zone aangenamer en onderhoudsvriendelijker maken en tevens uitnodigen tot bewegen en ontmoeten. De groenzone werd destijds grotendeels aangelegd als ‘Franse tuin’ en wordt nu hoognodig in een nieuw jasje gestoken.

De heraanleg van de parkzone kadert in het groter geheel van het project “Groene Parels voor Drogenbos”. Dit project werd vanuit het Strategisch project Zennevallei gelanceerd en wordt deels gesubsidieerd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het project bestaat uit 2 deelprojecten:

  • Heraanleg en ingroening Begraafplaats
  • Aanpassingswerken landschapsinrichting omgeving gemeentehuis en kerk

Het ontwerp voor de parkzone werd opgemaakt door het ontwerpbureau BUUR, dit gebeurde in nauw overleg met het agentschap Natuur en Bos en Onroerend erfgoed.

De werkzaamheden in de parkzone omvatten het volgende:

  • De gehele Franse tuin wordt opgebroken en helemaal heraangelegd met onderhoudsvriendelijke en ecologische beplanting.
  • De fontein wordt geheel gerenoveerd, de zone errond wordt ingericht als ontmoetingsplaats met banken en tuinstoelen.
  • De zone achter de kerk wordt geheel gerenoveerd.

Het is de bedoeling om een aangename groene buitenruimte te creëren met wandelmogelijkheden om zo tevens de sociale contacten in de buurt te verbeteren.

Door de aaneensluitende groenzones op elkaar af te stemmen zullen ze één geheel vormen en in elkaar over vloeien.

De gehele zone zal groener zijn, met meer aandacht voor biodiversiteit, infiltratie van hemelwater en recreatie.

De werkzaamheden zullen eind februari 2021 worden afgerond.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?