Werken Schapenstraat komen er aan

Vermoedelijk in oktober, net voor de winter, starten de werken in de Schapenstraat in Sint-Martens-Lennik. Het regenwater wordt niet afgevoerd in langsgrachten maar via buizen. Dat vernamen meer dan 100 aanwezigen op de tweede informatieavond.

De gemeente en Aquafin gaan in de Schapenstraat en de Baasbergstraat een gescheiden afwateringsstelsel aanleggen. Op de infovergadering van december 2016 was er nog sprake van afwateringsgrachten maar daar stapt de gemeente nu van af waardoor er uitgespaard wordt op onteigeningen. Het regenwater wordt via buizen naar bufferbekkens of een buffergracht gebracht. De onteigeningen die wel nog moeten gebeuren zijn die voor drie pompstations en de regenwaterbuffering. De pompstations komen ter hoogte van de N8, de Baasbergstraat en de Lostraat. Er zijn waterbuffers voorzien ter hoogte van het nummer 208, de de Baasbergstraat en achter de Lostraat.

Lees verder hier onder

Schoolzone

Buiten het stuk tussen de N282 en de Doelestraat en de schoolzone komen er aan beide zijde fietspaden van 1,75 meter breedte. De fietspaden worden verhoogd aangelegd. In het stuk tussen de N282 en de Doelestraat en de schoolzone komen er fietssugestiestroken. Om de veiligheid van de scholieren komen er in de schoolzone voetpaden van 2,50 meter breedte. Die voetpaden worden om esthetische redenen aangelegd in kleiklinkers.

In de schoolzone verdwijnen de parkeerplaatsen langs de weg. Er komen twee parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan de bib. De dwarsparkings rechtover de bakker blijven bestaan.

De halve schoolstraat blijft behouden maar de signalisatie op dranghekkens wordt vervangen door dynamische borden. Controle op vrachtverkeer zal gebeuren door ANPR-camera’s. Er komen middeneilanden aan de N8 en bij het binnenrijden van de zone 30. Het kruispunt met de Doelestraat wordt benadrukt door een specifieke kleur.

Uitvoering in fases

De werken zouden eerst het stuk tussen de Doelstraat en de Processiestraat aanpakken. Dan volt het stuk tussen de Doelestraat en de N282. De derde fase is die tussen de Processie en de Oude Brusselsestraat; gevolgd door het deel tussen de Oude Brusselsestraat en de N8 waarna de Baasberstraat aan de beurt komt.

Afkoppeldeskundige

Het afvalwater moet aangesloten worden op de riolering die naar een waterzuiveringsstation loopt. Septische putten mogen behouden blijven. De eigenaars mogen zelf kiezen wat ze met het regenwater doen. Ze herbruiken het best, kunnen het in de tuin laten infiltreren of via een overloopvijver leiden.

Elke woning krijgt dit voork-jaar nog een afkoppeldeskundige op bezoek, die het rioleringsstelsel onderzoekt. Er wordt een verslag en een raming van de kosten voor de aanpassingen opgemaakt. De gemeente en Aquafin dragen de kosten van de afkoppeldeskundige maar de aanpassingen tot aan de rooilijn zijn voor de eigenaars. De gemeente voorziet een toelage van 500 € voor de eigenaars die na de werken een keuringsattest kunnen voor leggen. Die keuring kost op zich al 120 € plus BTW.

Timing en termijn

Het fietspadendossier is goedgekeurd door de provincie. Binnenkort kan de bouwaanvraag ingediend worden en loopt het onderzoek. In april kan de aanbesteding uitgeschreven worden zodat de aannemer hun offertes in de maand mei kunnen indienen. Voor het bouwverlof kunnen de nutsmaatschappijen aan het werk gaan om hun leiding te herleggen. Als de aannemer gekend is kan er definitief een aanvangsdatum en een uitvoeringstermijn vastgelegd worden. Er komt nog een derde infoavond.

Gevaarlijke toestanden

Een buurtbewoner wees er op dat de inspectieputten voor de nutsleidingen onaanvaardbaar lang open bleven zonder noodzakelijke beveiliging van de zwakke weggebruikers waaronder tientallen scholieren. De buur vroeg om de veiligheid av  de fietsers en voetgangers te garanderen. Volgens schepen van openbare werken Johan Limbourg lag het probleem aan een slechte communicatie tussen de gemeente en de aannemer.

Zie ook:

Eerste infovergadering

Schapenstraat Puttenstraat

Werken in 2012


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?