Werken gestart voor nieuw park in Alsembergse Beemd

Enkele dagen geleden zijn de werken gestart voor de aanleg van het nieuwe park in de Alsembergse Beemd. De werken worden uitgevoerd in beheer van De Vlaamse Landmaatschappij.
 

In de eerste fase worden bomen gekapt om de grond vrij te maken. Waar mogelijk zal men een boom of bomengroep laten staan. Na de uitgraving van poelen, een bufferbekken en nieuwe gracht voorziet men het aanplanten van nieuwe bomen.

In het park komen verschillende paadjes voor wandelaars. Alle werken duren samen ongeveer 1 jaar. In sommige periodes zal de doorgang langs de bestaande paden tijdelijk onderbroken zijn.

Meer over de Alsembergse Beemd

De Vlaamse Landmaatschappij heeft samen met de gemeente Beersel en andere partners gewerkt aan een plan om de Molenbeekvallei pleksgewijs beter in te richten. 

Dit plan maakt deel uit van het landinrichtingsproject “Land van Teirlinck” dat de gemeenten Beersel en Linkebeek omvat.  Het project is genoemd naar de schrijver Herman Teirlinck die in beide gemeenten gewoond heeft en geïnspireerd werd door het gevarieerde landschap.

Het project Alsembergse Beemd is dan ook een onderdeel van dit landinrichtingsproject (goedgekeurd door de minister in maart 2017) en omvat een herinrichting van het vroegere voetbalveld en de voormalige Volvo-parking.  Het project van de Alsembergse Beemd speelt in op verschillende noden, o.a.:

  • Een betere fietsverbinding voor zowel de schoolgaande jeugd en al de andere fietsers langsheen de Molenbeek
  • Landschappelijk ingepaste waterberging om de overstromingsrisico’s te verminderen
  • Een groene long nabij de dorpskern van Alsemberg
  • Een uitdagende speelplek voor jongeren
  • Een aangename ontmoetingsplek voor de omwonenden
  • Een grotere interactie (visueel en fysiek) tussen de lager gelegen natuur van de Molenbeek en haar vallei en de hogere gelegen infrastructuur (Lambiekcentrum/DOC, CC de Meent, De Springveer)

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?