Werken aan stuw moeten doorstroom verhogen

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zet de strijd tegen wateroverlast onverminderd voort. Zo wordt er momenteel gewerkt aan de stuw in Volsem om de doorstroom ter hoogte van de klep te vergroten. De werken houden in dat er langs beide kanten een betonnen muur verwijderd wordt en een grotere schuif geplaatst wordt. Dit is reeds uitgevoerd aan het wachtbekken langs de Slesbroekstraat. Als de werken uitgevoerd zijn wordt de capaciteit van de Zuunbeek verhoogd wat ervoor zal zorgen dat de wachtbekkens bij hoogwater later moeten aangesproken worden.

De nieuwe schuiven aan beide wachtbekkens zullen volledig geautomatiseerd worden en de werking hiervan zal gestuurd worden aan de hand van peilmeting op de Zuunbeek. De voorlopige planning is dat de dam die aangelegd is voor de werken deze week nog zal verwijderd worden. Hierna zal de waterstand langs het wachtbekken terug op zijn normaal niveau staan.

Eerste schepen en schepen van waterbeheersing Bart Keymolen: "We zetten de strijd tegen wateroverlast onverminderd verder. De werken aan de stuw van Volsem zullen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts een voelbare verbetering betekenen bij hevige onweders. Op die manier willen we de Leeuwenaars maximaal behoeden voor waterschade."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?