Werken aan Liedekerkse stationsomgeving starten maandag

LIEDEKERKE - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 2 september met de herinrichting van de rotonde van de Affligemsestraat (N207) en de Stationsstraat (N208) in Liedekerke. Deze herinrichting maakt deel uit van de herinrichting van de stationsomgeving. Ook de Affligemsestraat zelf wordt grondig heringericht tussen de rotonde en de spoorweg . Voorts komt er een nieuw stationsgebouw, een nieuwe tunnel onder de sporen en een ecoduct over het natuurgebied de Valier. Het einde van de werken is voorzien voor het najaar van 2016.

Eerste fase werken AWV: heraanleg rotonde

De rotonde wordt vergroot om zo de capaciteit te vergroten. Er wordt ook een bypass aangelegd zodat het verkeer vlotter vanuit Liedekerke naar de E40 kan rijden. Tijdens de werken aan de rotonde wordt het verkeer in de rijrichting van het centrum van Liedekere omgeleid via het industrieterrein. Het verkeer dat naar de E40 rijdt, zal nog steeds via de Affligemsestraat kunnen rijden.
De aansluiting van de rotonde met de Driesstraat wordt in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers zullen nog wel door kunnen. Het verkeer wordt omgeleid via de N208 en de Thontlaan

Heraanleg Affligemsestraat

De Affligemsestraat wordt afgebogen in oostelijke richting. De tunnel onder de sporen en het ecoduct over het natuurgebied de Valier zullen ervoor zorgen dat het centrum van Liedekerke vlot bereikbaar wordt. Er worden afslagstroken aangelegd opdat het autoverkeer vlot en veilig de omliggende parkings kan bereiken.

Nieuw stationsgebouw en uitbreiding parking

Het bestaande stationsgebouw wordt volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd. Aan de noordzijde van de spoorweg zullen de bestaande parkings worden omgebouwd tot één grote parking met 407 parkeerplaatsen. Aan de zuidzijde komt er een nieuwe, kleinere parking met 113 kortparkeerplaatsen. Het stationsgebouw zelf zal uitkijken op de vallei.

Voorzieningen voor fietsers en voetgangers

Er komen nieuwe fietsenstallingen waar voordien de tunnel onder de spoorweg was en er wordt voor voetgangers en fietsers een veilige fiets- en wandelroute aangelegd. Tussen het kruispunt met de Stationsstraat en de bestaande tunnel onder de spoorweg komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug om de zwakke weggebruikers op een veilige manier naar het centrum te loodsen.

Gescheiden rioleringsstelsel

TMVW en de gemeente maken van de werken gebruik om een gescheiden riolering aan te leggen. Het afvalwater zal worden afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie,het regenwater gaat via een regenwaterleiding naar de Dender. Het water wordt vertraagd afgevoerd en ter plaatse gebufferd om overstromingsgevaar tegen te gaan.

Fauna en flora

De vallei van de Bogijnengracht wordt in ere hersteld. Een verbreding van de gracht zal nieuwe kansen bieden aan dit waardevol natuurgebied. Het ecoduct wordt gebouwd op pijlers om de fauna en flora niet te verstoren.
Groenbermen tussen de rijstroken zullen de omgeving verrijken. Ook de nieuwe parking zal voorzien worden van een groene toets.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?