Werken aan drinkwaterleiding onder Gentsesteenweg

Op de Gentsesteenweg in Asse worden de komende weken werken uitgevoerd door Farys. De werken kaderen in een optimalisering van de drinkwaterbevoorrading.

Onder de projectnaam 'AquaDuct' werken de drie Vlaamse drinkwaterbedrijven De Watergroep, water-link en Farys samen om in Oost- en West-Vlaanderen de drinkwaterbevoorrading te optimaliseren. Met zijn uitgebreid transportnet speelt Farys hierbij een centrale rol om de productiecentra te verbinden met de betrokken distributienetten in het hele gebied.
Om de verbinding te maken tussen een nieuwe leiding vanuit Opwijk en de bestaande toevoerleiding naar de kust worden de volgende weken werken uitgevoerd onder de Gentsesteenweg.

'Kous'

Om de hinder door deze werken tot een minimum te beperken werd geopteerd voor een zogenaamde ‘relining’. Dit houdt in dat de bestaande toevoerleiding behouden blijft, maar van binnenuit een bijkomende versterking krijgt. Vanuit enkele werkputten wordt dan als het ware een 'kous' aan de binnenwand gehecht.

Op deze manier hoeft het wegdek niet over het hele traject opgebroken om nieuwe buizen te leggen. Er kan namelijk via een vijftal werfputten gewerkt worden om het hele betrokken traject van zowat 850 meter aan te pakken.

Dit in grote lijnen tussen de huisnummers 152 en 270 van de Gentsesteenweg en voornamelijk aan de kant van de onpare nummers.

Midden april

De werken vangen aan op 7 februari 2018 en het einde ervan is, behoudens (weers-)omstandigheden, voorzien omstreeks 18 april.

Het doorgaand verkeer, zowel voor auto’s als (brom-)fietsen, bussen en voetgangers op de Gentsesteenweg blijft in beide richtingen mogelijk, mits enkele plaatselijke aanpassingen. Voor de aanpalende straten zijn specifieke regelingen voorzien.

De betrokken omwonenden worden ingelicht over de praktische aspecten. Zij kunnen tijdens de werken mogelijks niet meer zoals gewoonlijk parkeren, maar de toegang tot de woningen blijft voorzien.

Naast deze 'relining'-werken worden tussen 7 februari en 19 maart ook nog enkele bijkomende aanpassingen gedaan aan ondergrondse infrastructuur ter hoogte van de afslag naar de Heuvelstraat en in de buurt van huisnummer 339.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?