Werken aan Bergensesteenweg schieten goed op

Wegen en Verkeer startte begin oktober met de eerste fase van de herinrichting van de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. De werken aan de kruispunten met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan schieten goed op. Tussen Kerst en Nieuwjaar heeft de aannemer bouwverlof en tot 4 januari 2021 is er geen activiteit op de werf. De huidige verkeerssituatie blijft nog tot eind maart in voege. 

Gescheiden riolering zo goed als afgewerkt

Sinds de start van de werken in oktober werd er goed doorgewerkt aan de aanleg van nieuwe gescheiden riolering aan de kant van de Georges Wittouckstraat. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden het afval- en het regenwater apart afgevoerd. De eerste weken na nieuwjaar worden de huizen in de huidige werfzone aangesloten op de nieuwe riolering. Midden januari start de heropbouw van het wegdek van de steenweg in de rijrichting van Halle.

Opbraak en heraanleg voetpad tussen G. Wittouckstraat en Lidl vanaf half januari

Zodra de rioleringswerken afgerond zijn, wordt vanaf half januari het voetpad tussen de Georges Wittouckstraat en de Lidl (rijrichting Halle) opgebroken en opnieuw aangelegd. Ook de verlichtingspalen in het voetpad worden verwijderd. Als alles vlot verloopt, verschuiven de werken vanaf eind maart-begin april naar de kant van de Olmenlaan. Tot dan blijft de huidige verkeerssituatie op de Bergensesteenweg, waarbij verkeer over 1 versmalde rijstrook in beide richtingen kan rijden, in voege.

Overzichtelijke kruispunten, veilige fiets- en voetpaden en “ventwegen”

Met de herinrichting van de Bergensesteenweg werkt Wegen en Verkeer in verschillende fasen aan overzichtelijkere kruispunten, met veilige oversteekplaatsen en afslagstroken. In de huidige toestand is er veel onderbenut asfalt - vooral dan de middelste rijstroken die hier en daar als afslagstrook gebruikt worden, maar op veel plaatsen nauwelijks gebruikt worden. Die ruimte wordt na de herinrichting beter benut voor veilige fiets- en voetpaden. Op bepaalde plaatsen komen er ook keerpunten en “ventwegen”, parallelwegen bedoeld voor omwonenden en klanten en leveranciers van de vele handelszaken. Dankzij de keerpunten en ventwegen wordt de verkeerssituatie niet alleen veiliger - want bestuurders zullen minder riskante keerbewegingen en manoeuvres maken om op hun bestemming te geraken, op bepaalde kruispunten zal het verkeer na de herinrichting ook vlotter verlopen.

Ontdek hier de nieuwe Bergensesteenweg in 3D


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?