Welke Gooikenaren willen verzustering met Altenbergen weer leven inblazen?

De verzustering tussen Gooik en het Duitse Altenberge bestaat 40 jaar. Beide gemeenten onderhielden goede contacten en er waren regelmatig uitwisselingsactiviteiten. André De Leener, die jarenlang de motor van de verzustering was, ziet met lede ogen aan dat de vlam er een beetje uit is en wil zijn dorpsgenoten weer warm  maken voor de verzusteringsgedachte.

“Veertig jaar geleden werd er tussen Gooik en Altenberge een document ondertekend waarin zij een echte broederschap tussen de gemeenten bevestigden. En met succes, want er werden vriendschapsbanden gesmeed. Maar de betrokkenen werden ouder en de administratie verloopt stroever. Met weemoed blikken wij terug op betere tijden en denken wij terug aan 2009”, vertelt André De Leener.

Pas waren de Europese verkiezingen achter de rug of Gooik en Altenberge stonden in het centrum van de belangstelling bij de Europese raad in Straatsburg. Deze tekst verscheen in de Belgische pers: “Op 24 juni 2009 werd een Gooikse delegatie uitgenodigd door de Europese raad in Straatsburg. De voorzitter van deze raad, de heer Maele,  hield er aan Gooik en Altenberge uit te nodigen om hen het “EUROPEES DIPLOMA” te overhandigen, dit diploma wordt enkel uitgereikt aan gemeenten die door hun verbroederingseigenschappen bewijzen dat Europa meer is dan een verplichte verkiezing.”

De Gooikse delegatie bestond uit schepen Herman Anthoons, gemeentesecretaris Eric Van Snick en de Altenberge-coördinator André De Leener. De Altenbergse delegatie bestond uit burgemeester Jochen Paus, zijn medewerkers Ulli Krass en Werner Witte met de Gooiker coördinator, Thier.

Ook de burgemeester van Straatsburg deed een duit in het zakje en nodigde de delegaties uit op een receptie in zijn prachtige stadhuis. Meerdere keren werden de betrokken gemeenten geloofd voor hun inzet in de Europeanisering.

Vanuit de inwoners

“De tijden zijn veranderd, laten wij de werkwijze ook veranderen. Daarom deze speciale oproep aan geïnteresseerde Gooikenaars en Altenbergers. Wat denken jullie ervan dat de burger het initiatief neemt, de nodige contacten legt en nadien de gemeente de mogelijkheid heeft om een dergelijk project te officialiseren? Met de huidige mogelijkheden zoals Facebook kunnen er probleemloos basiscontacten gelegd worden om de partnerschap nieuw leven in te blazen”, stelt André voor.

Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen via mail: a.deleener@gmail.com .

Altenbergers reageren

De oproep van André werd ook in het Duits vertaald en in Altenberge verspreid met gunstig resultaat. “Op de oproep op Facebook kwamen er al een kleine 30 reacties. Dat is heel hoopgevend. Laat ons hopen dat er ook vanuit Gooik vele reacties komen”, besluit André.

Dat een verzustering leuke gevolgen kan hebben mag André binnenkort zelf ondervinden. Enkele jaren geleden verrasten enkele Gooikenaars de toenmalige burgemeester Herman Schipper van Altenberge op zijn verjaardag. Binnenkort reist Schipper af naar Gooik om er Andrés verjaardag te vieren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?