Wegen van Groen en sp.a scheiden in Beersel

Groen en sp.a hebben in Beersel na 12 jaar samenwerken besloten om op de volgende gemeenteraadsverkiezingen met aparte lijsten op te komen. "Omdat sp.a en Groen de komende beleidsperiode graag eigen accenten willen leggen en de Beerselse kiezer een bewustere, duidelijkere en transparantere keuze willen bieden", klinkt het.

Groen

"Groen heeft de laatste jaren aandachtig geluisterd naar de inwoners van Beersel", aldus Jan Steyaert, Voorzitter Groen Beersel. "Onze burgers vragen een oplossingsgerichte politiek die openstaat voor burgerinitiatieven en samenwerking, weg van de verzuring en het toenemend populisme dat bevolkingsgroepen en andersdenkenden tegen elkaar opzet."

Groen Beersel heeft in haar voorcampagne wijzijnbeersel de volgende kernwoorden van haar programma geformuleerd: sociaal, leven, duurzaam, milieu, respect, actie, iedereen. "Vanaf vandaag rollen wij stap per stap ons programma verder uit", gaat Steyaert verder. "Met banners op straat, met filmpjes en beelden in de sociale media en op on ze verkiezingswebsite wijzijnbeersel.be."

Volgens Steyaert staat Groen voor een beleid dat de noden van de mens centraal stelt. "Met oog voor betaalbaar wonen in eigen streek en een gemeentelijk armoede plan dat kinderarmoede effectief aanpakt. Wij positioneren ons duidelijk tegen elke vorm van uitsluiting en stigmatisering, op welke grond dan ook.Groen wil verder werken aan een breed draagvlak om het gevoerde milieubeleid verder te versterken, de lokale economie aan te zwengelen en een vooruitstrevende ruimtelijke- en mobiliteitsplanning, gebaseerd op een langere termijn visie door te voeren. Om dit te kunnen verwezenlijken beoogt Groen Beersel een ruim mandaat van de inwoners bij de komende verkiezingen. In de volgende weken pakken wij uit met vertrouwde én nieuwe gezichten. Stuk voor stuk mensen die zich willen inzetten voor deze waarden en actiepunten Allemaal kandidaten die hun mandaat effectief zullen opnemen wanneer zij daarvoor door de Beerselaars geroepen worden."

Veerle Leroy, al zes jaar voltijds schepen in Beersel, trekt de lijst met de ambitie om de eerste vrouwelijke burgemeester te worden."Veerle is een bruggenbouwer met ruime ervaring in de gemeentepolitiek en het doorzettingsvermogen van een sterke vrouw die dicht bij de inwoners van Beersel staat", sluit Steyaert af.

Sp.a

Sp.a Beersel zal naar de verkiezingen trekken onder de benaming sp.a plus, maakt partijvoorzitter en lijsttrekker Gert De Ceukelaire bekend: "Ook progressieven die ongebonden willen blijven, zijn welkom bij ons. Zo staat Fatima Boudjaoui, voormalig schepen van sociale zaken in Drogenbos, op de tweede plaats als onafhankelijke kandidaat. Verder stapten ook enkele geëngageerde mensen op de trein die zich eerder met PVDA verbonden voelen, maar bij ons aansluiten omdat deze partij niet opkomt in Beersel. Tegelijk willen we ook inhoudelijk vooruit: onder het nationale motto '#wij zorgen ervoor' nemen we ook een aantal nieuwe, sociaal relevante initiatieven."

Sp.a Beersel vervelt. Ereschepen Michel Ruykens, boegbeeld van de laatste dertig jaar, verlaat de actieve politiek. De leemte die hij na zovele jaren van loyale inzet achterlaat, wordt opgevuld door een vernieuwde ploeg met grote ambities. Gert De Ceukelaire: "Een veel gehoord geluid bij militanten én kiezers is dat sp.a niet meer 'links' genoeg is. Sp.a Beersel wil dat accent wél leggen, en daarmee de traditionele socialistische kiezer sterker aanspreken. Ons doelpubliek blijft uiteraard zeer divers. Wij dienen immers de belangen van alle Beerselaars - tenslotte hebben ook zelfstandigen en managers baat bij een stevig sociaal beleid. Maar wij houden altijd zeer sterk rekening met de belangen en kansen van de mensen met de lagere inkomens. Ook waar het bijvoorbeeld om klimaatkwesties gaat: niet iedereen heeft de middelen om energiebesparende investeringen uit te voeren - en al helemaal niet als huurder. Er bestaan nochtans subsidies en ondersteunende initiatieven om hieraan te verhelpen. Op deze middelen en ook de informatie erover zetten we maximaal in."

Sp.a plus wil ook op andere gebieden een sterk sociaal gelaat tonen: "Armoedebestrijding wordt een grote prioriteit. Wij zetten in op het actief opsporen van armoede, zodat gezinnen die het moeilijk hebben sneller op gepaste wijze kunnen geholpen worden. We maken ook extra middelen vrij voor hulpverlening bij schulden, en werken, onder meer via informatiecampagnes, aan schuldpreventie. En we nemen initiatieven rond betaalbaar wonen, bijvoorbeeld door woningdelen mogelijk te maken en het aanbod van woningen via een sociaal verhuurkantoor te vergroten," aldus Fatima Boudjaoui.

Verder staat sp.a plus voor een sterk en klantgericht bestuur, nabijheid voor de burger - onder meer door een sterke uitbouw van de website en lokale zitdagen van de loketdiensten - en diverse mogelijkheden tot inspraak.

"Onze lijst is trouwens nog in opbouw. Geïnteresseerden zijn nog steeds zeer welkom!" sluit Gert De Ceukelaire af met een knipoog.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?