Weg- en rioleringswerken Stroppenweg en R. Lariëllestraat starten in september

Op 7 september starten de weg- en rioleringswerken aan de R. Lariëllestraat en de Stroppenweg, dat is een zijstraat van R. Lariëllestraat. Maar de werken zullen nauwelijks hinder opleveren voor het doorgaand verkeer en de bezoekers aan het containerpark. De werken duren tot maart 2021.

Tegenover het huidige recyclagepark bouwt de stad momenteel de gloednieuwe stedelijke werkplaatsen voor de uitvoeringsdienst. Naast het administratieve gebouw en de ateliers worden hier ook loodsen, opslagruimtes, parking, een fietsenstalling en groenzones voorzien. In een latere fase zal op deze site ook een gloednieuw recyclagepark gebouwd worden. De straten rond de site worden vanaf 7 september heraangelegd, tegelijkertijd wordt werk gemaakt van een gescheiden rioleringsstelsel.

Beide straten worden verbreed en krijgen voet- en fietspad

De Stroppenweg wordt verbreed en uitgerust met fiets- en voetpaden. En de straat wordt ook verlengd. Op termijn zal deze straat aangesloten worden op de Brusselsesteenweg (N6). Dit wordt ook de nieuwe uitvalsweg. De huidige verbinding met de Brusselsesteenweg via de R. Lariëllestraat wordt op termijn voorbehouden voor fietsers, voetgangers en lokaal verkeer.
In het onderste gedeelte van de R. Lariëllestraat worden, tussen de Stroppenweg en de Scheepswerfkaai, weg- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt onder meer een dubbelrichtingsfietspad voorzien en een apart voetpad. Voor de kwetsbare weggebruikers zal de omgeving er een pak veiliger worden. Het ontwerp voorziet ook in heel wat groen: er worden verschillende bomen, grasperken en beplantingen aangebracht. De parkeerstroken en de overrijdbare stroken in bepaalde bochten worden aangelegd met grasbetontegels.

Volgens de planning zullen de werken tegen eind maart 2021 klaar zijn, één en ander hangt echter af van de weersomstandigheden. Deze weg-en rioleringswerken worden geraamd op 1,08 miljoen euro.

Beperkte hinder tijdens de werken

Voor het doorgaand verkeer verwachten we tijdens de werken weinig hinder. In de R. Lariëllestraat zal immers altijd één rijstrook beschikbaar blijven, behalve op het ogenblik dat de nieuwe gescheiden riolering wordt doorgetrokken naar het huidige recyclagepark. Dan zal de R. Lariellestraat ongeveer 2 weken afgesloten zijn voor alle verkeer.
Vermoedelijk en afhankelijk van de weersomstandigheden zal dit gebeuren van maandag 28 september tot en met vrijdag 9 oktober 2020.
Het verkeer dat het centrum wil verlaten, kan dit via Nederhem en de Spoorwegstraat.
Ook op het ogenblik dat het bovenste stukje van de R. Lariellestraat wordt aangesloten op de nieuwe wegenis, zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Maar in principe kunnen we deze klus tijdens één weekend klaren. Dit staat momenteel op de planning voor het weekend van 30 en 31 januari 2021.

Recyclagepark blijft meestal bereikbaar

Het recyclagepark blijft meestal bereikbaar tijdens de werken. Wel zal de wachtrij voor het recyclagepark langs het kanaal georganiseerd worden. Behalve tussen 28 september en 9 oktober zal het recyclagepark niet bereikbaar zijn. Tijdens deze periode openen we een pop-uprecyclagepark aan parking Nederhem. Maar het aantal fracties dat je mag aanbieden is in dit tijdelijk recyclagepark wel beperkt. Meer hierover binnenkort op www.halle.be, de stadsapp en onze Facebookpagina.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?