Weekoverzicht : tal van corona-pv's in TARL

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van de voorbije week.

Op maandag 20 april werden er in totaal 3 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat. Het ging om een voertuig met 3 inzittenden die niet op hetzelfde adres wonen. Ze werden geverbaliseerd voor inbreuken op het samenscholingsverbod.

Op dinsdag 21 april werd er 1 proces-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat. Op de Assesteenweg vond ’s avonds een verkeersongeval plaats. De bestuurder verloor de controle over het stuur en raakte hierbij een geparkeerde auto. De bestuurder bleek bij vrienden alcohol te hebben gedronken alvorens naar huis te vertrekken. Op de terugweg vond het ongeval plaats. Naast een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing werd er ook een proces-verbaal voor alcohol in het verkeer opgesteld.

Op woensdag 22 april werd er in totaal 1 proces-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Affligem.

Een verdacht voertuig werd geïntercepteerd en gecontroleerd aan de oprit van de E40 in Affligem. De bestuurder kon geen geldige reden geven voor zijn verplaatsing. Daarnaast wees zijn gedrag duidelijk op middelengebruik achter het stuur. Bij het afnemen van een alcoholtest blies hij positief. De betrokkene werd geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing en alcohol in het verkeer. Daarnaast werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een termijn van 15 dagen.

Op donderdag 23 april werden er in totaal 3 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat en Roosdaal.

In de Populierstraat in Roosdaal werd ‘s avonds een voertuig met 2 inzittenden gecontroleerd in het kader van de corona-maatregelen. De 2 neven gaven aan een hele dag op stap te zijn geweest. Naast 2 processen-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen werd er ook een proces-verbaal wegens geen houder van een rijbewijs lastens de bestuurder opgesteld. De eigenaar van het voertuig werd geverbaliseerd wegens het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon zonder rijbewijs.

In de Statiestraat in Ternat werd een bestuurder van een motorfiets geverbaliseerd wegens een niet-essentiële verplaatsing.

Op vrijdag 24 april werden er in totaal 3 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat.

In de Iepenlaan werd een geparkeerd voertuig met 3 inzittenden gecontroleerd. Deze personen hadden daar afgesproken om samen te chillen. Zij werden geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod.

Op zaterdag 25 werden er in totaal 16 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke.

In Ternat werden er 3 personen geverbaliseerd in de Steenbergstraat voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod. De personen bleken elk op een verschillend adres ingeschreven.

In Affligem werd een voertuig met 2 inzittenden geïntercepteerd aan het kruispunt van de N208 en de Bellestraat. Zij waren op de terugweg van Erembodegem maar konden niet verklaren waarom ze niet de kortste weg naar huis namen. Er werden 2 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen.

In Roosdaal werden 5 processen-verbaal in het kader van het niet-naleven van de corona-maatregelen opgesteld. Op de Ninoofsesteenweg konden 2 personen geen verklaring geven waarom ze ter hoogte van het kruispunt “Belle Alliance” op een bus aan het wachten waren rekening houdend met hun woonplaats en hun bestemming. Daarnaast waren beide personen vrij onder voorwaarden, waarbij een voorwaarde eruit bestond dat ze elkaar niet mochten zien. Naast 2 processen-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen werden er ook 2 processen-verbaal opgesteld voor het schenden van hun voorwaarden. In de Monnikveldstraat bracht een alerte melder de politie op de hoogte dat er ‘s avonds beweging was op het voetbalveld. Ter plaatse waren 3 jongeren aanwezig met enkele bakken bier en een muziekspeler. Ze waren hier met de auto naartoe gekomen. Zij werden alle drie geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod. Bij verdere controle bleek een van de aanwezigen 4.40 gram cannabis bij te hebben. Samen met de inbeslagname werd hier een proces-verbaal voor bezit van verdovende middelen opgesteld.

In Liedekerke werden in totaal 6 processen-verbaal opgesteld. In de Stationsstraat werd een voertuig met 2 inzittenden gecontroleerd. Zij waren in de Pamelsestraat iets gaan eten bij een vriend. Er werd geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen. 1 van beide had reeds eerder inbreuken tegen de corona-maatregelen gepleegd. In de Opperstraat vond er een feestje plaats. Een inwoner had 3 vrienden op bezoek om samen iets te drinken en bij te praten. Sommige onder hen waren reeds gekend voor eerdere inbreuken tegen de corona-maatregelen. Er werd geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod.

Op zondag 26 werden er in totaal 9 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat, Affligem en Roosdaal.

In Ternat hadden 2 personen via een tweedehands site afgesproken om verder te onderhandelen over de verkoop van een bestekkoffer. Er werden 2 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen.

In Affligem hadden 2 bevriende gezinnen met hun kinderen afgesproken in de Moortelstraat. Er werd geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod.

In Roosdaal werden er aan Berchembos 4 personen geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod. Twee gezinnen waren samen alcohol aan het drinken op een picknick bank naast de weg. Ze beweerden van Aalst naar Roosdaal gereden te zijn om een werf te bezoeken en daar dan nog wat rond te wandelen. In de Lange kamstraat werden 2 personen aangetroffen aan de bunkerweide. Zij waren naar daar gewandeld om lachgas te gebruiken. Naast 26 lege lachgaspatronen en een bus slagroom werden nog 3.5 gram cannabis en een joint in beslag genomen. Een van beide gaf bij de controle een valse naam op. Er werden 2 processen-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen opgesteld, 2 processen-verbaal voor bezit van verdovende middelen en 1 proces-verbaal voor aanmatiging van naam.

Vervolgingsbeleid parket Halle-Vilvoorde

Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking  van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?