Week van de Afvalophaler : zet je afval correct buiten

Je afval correct buiten zetten is een kleine moeite. Maar voor de afvalophalers en recyclageparkwachters die je afval elke dag ophalen en sorteren, is het een wereld van verschil. Tijdens de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter, die loopt van 19 tot en met 24 november, is dat dan ook de insteek.

Afvalophalers stappen dagelijks een tiental kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ze zijn doorgaans in topvorm, maar hebben ook hun grenzen. "Foutief aangeboden afval zorgt voor een extra belasting voor onze afvalophalers en verstoort ook het vlot ophalen ervan aan huis of de doorstroming op het recyclagepark," zegt Stephan Verwee, directeur van Intradura.

Papier en karton bijvoorbeeld wordt niet altijd samengebonden of in een gesloten kartonnen doos aangeboden, waardoor het kan wegwaaien en zwerfvuil veroorzaken. Hoe je je afval correct aanbiedt kan lokaal nogal verschillen, op de website www.houhetnet.be vind je alle informatie.

Intradura roept op om de afvalophalers en recyclageparkwachters deze week ook eens letterlijk te bedanken. “Maak een tekening, geef hen een “mercike” of steek eens je duim in de lucht”, oppert Stephan Verwee.

Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter bij Intradura

Ook bij Intradura zelf zal deze week niet onopgemerkt voorbij gaan. In filmpjes vertellen de afvalophalers en recyclageparkwachters zelf hoe een inwoner hen kan helpen.

Bovendien wordt er elke dag gedurende deze week door Intradura voor een kleine attentie gezorgd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?