Wederom gevoelige informatie kinderen gelekt op site BKO

Op de gemeenteraad van 27 maart merkte gemeenteraadslid Sven Pletincx (Jong N-VA) iets merkwaardigs op: bij de inschrijving van kinderen in de Stedelijke buitenschoolse kinderopvang zijn de namen én de leeftijd én het adres van ingeschreven kinderen te vinden via het digitale portaal. “Is de stad zich hiervan bewust en is die van plan om deze privacy gevoelige materie onzichtbaar te maken?”, vraagt Pletincx zich dan ook af.

Vorig jaar heeft dit incident zich ook al voorgedaan. In het standaard drop menu kon de ouder enkel de eigen kinderen zien. Maar als die enkele letters intypte, waren ook de gegevens van andere kinderen te zien, van wie de naam of adres strookten met deze letters. Het ging toen om een fout die in de testfase voor het live gaan van de software al werd ontdekt en doorgegeven aan de leverancier. Dit werd destijds ook intern afgetoetst met de betrokken dienst BKO.

Het probleem werd opgelost tegen de tijd dat het inschrijvingspakket vorig jaar weer live ging. Maar Pletincx stelde onlangs nog maar eens deze fout vast. Die was dit keer van korte aard: de leverancier werd gecontacteerd en sinds vrijdagochtend zijn de namen niet meer te zien. De leverancier zelf meent dat “De controle was verdwenen bij aanpassingen die de laatste weken aan de software werden aangebracht.”

"Problemen zullen niet meer voorkomen."

Jessica Ghijsels, administratief medewerkster van de dienst Communicatie & Secretariaat, zegt dat zulke problemen niet meer zullen voorkomen. “We hebben erop aangedrongen steeds te dubbelchecken op dergelijke fouten alvorens upgrades vrij te geven. We pleiten ook voor een rechtstreekse melding aan de diensten in plaats van een mondelinge vraag te stellen”, aldus Ghijsels.

Er werden al stappen ondernomen om met de leverancier een verwerkingsovereenkomst op te stellen in het kader van de Privacywetgeving en de GDPR-wetgeving. Die treedt op 25 mei 2018 in werking.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?